Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

VIІІ Міжнародна науково-практична on-line конференція «РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

VIІІ Міжнародна науково-практична online конференція

«РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

23-24 травня 2024 р., м. Суми

 

Більше інформації за посиланням – https://law.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/05/Inform-lyst-Konferentsii.docx

Метою конференції є обговорення актуальних проблем та пошук рішень у період реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів.

Під час конференції робота буде проходити у таких секціях:

Секція 1. Історія та теорія держави та права, філософія права.

Секція 2. Конституційне право, муніципальне право.

Секція 3. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.

Секція 4. Екологічне право, земельне право, аграрне право.

Секція 5. Цивільне право та процес.

Секція 6. Господарське право та процес.

Секція 7. Сімейне право, житлове право.

Секція 8. Трудове право, право соціального забезпечення.

Секція 9. Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право.

Секція 10. Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія.

Секція 11. Кримінальний процес, криміналістика.

Секція 12. Інтелектуальна власність.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна, заочна.

Для участі у конференції необхідно до 22 травня 2024 року надіслати на електронну скриньку конференції (nnip.sumdu@gmail.com):

  1. Тези доповіді, оформлені відповідно до вимог, що вказані нижче.
  2. Заявку на участь у конференції.

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та мають містити у другій частині назву документа (наприклад, Семченко_С.Т._Заявка, Семченко_С.Т._Тези).

Збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на електронну адресу, вказану у заявці, протягом місяця після проведення конференції.

Від одного учасника конференції приймається не більше 3-х тез доповіді (у тому числі й під науковим керівництвом). Участь у конференції є безкоштовною.

Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг – від 3 до 5 стор. включно формату А-4,  орієнтація книжкова; поля: верхнє та нижнє – 2 см, праве – 1,5 см та ліве – 3 см; шрифт – Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання по ширині; тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені автором; відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Заявка на участь у конференції

Прізвище, ім’я, та по батькові учасника

Назва закладу вищої освіти, установи, організації

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Курс (група)

П.І.Б., науковий ступінь, вчене звання наукового керівника

Номер та назва секції

Назва доповіді

Телефон

E-mail

Участь в конференції (дистанційна, заочна)

Контакти оргкомітету конференції:

Електронна пошта: [email protected]

Контактний телефон: +380994735143 – Валерія Миргород

Залишити коментар