Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Вступ у питаннях та відповідях

Що необхідно знати про вступ до

Навчально-наукового інституту права

 Сумського державного університету!

Важливим кроком у житті людини є обрання майбутньої професії та закладу вищої освіти, в якому вона отримає знання з обраного фаху. Щоб зробити вірний вибір вступники порівнюють навчальні заклади, детально вивчають умови вступу. Але дуже часто у абітурієнтів та їх батьків виникають питання, на які складно знайти відповідь самостійно.

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету готує фахівців за спеціальностями: 081 «Право»,  293 «Міжнародне право» та 032 «Історія та археологія» (бакалаврський рівень).

В магістратурі за спеціальнісю «Право» є можливість обрати навчання за однією із двох освітніх програм:

«Правознавство»;

«Інтелектуальна власність».

 

В інституті відкрита аспірантура та докторантура, після завершення якої можна захистити дисертацію на здобуття відповідного наукового ступеня доктора філософії та доктора юридичних наук у спеціалізованій вченій раді Навчально-наукового інституту права Д-55.051.07, яка діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 18.12.2018 № 1412.

Перевагами навчання в Навчально-науковому інституті права є:

 • найбільший ліцензійний обсяг серед закладів вищої освіти області на підготовку фахівців за спеціальністю «Право»за освітніми ступенями «бакалавр» та «магістр»;
 • найбільша в області кількість місць, що фінансуються за рахунок державного замовлення;
 • студенти спеціальності 032 «Історія та археологія» протягом навчання проходять археологічну та педагогічну практики. Під час археологічної практики студенти мають змогу здобути практичні навички, беручи участь у розкопках стародавніх об’єктів під керівництвом досвідчених фахівців-археологів. Як альтернатива археологічній практиці організовано архівну та музейну практику;
 • потужний колектив висококваліфікованих викладачів, які мають практичний досвід роботи;
 • можливість паралельного навчання за іншими спеціальностями, а також – навчання в країнах Європи за програмами академічної мобільності;
 • можливість брати участь у науково-дослідній та позанавчальній роботі;
 • навчання проводиться із використанням нових інтерактивних дошок (пристрої, що поєднуються в собі можливості звичайної маркерної дошки з можливостями комп’ютерами);
 • можливість займатися спортом, як на професійному так і на аматорському рівні (більш ніж 50 спортивних секцій);
 • із 2015 року у СумДУ функціонує громадське формування з охорони громадського порядку «Спарта». Керівник громадського формування – Олександр ІЛЬЧЕНКО, кандидат юридичних наук, доцент кафедри КПДС, доцент. До складу формування входять співробітники та студенти. Основним завданням є забезпечення громадського порядку на території СумДУ під час проведення наукових, спортивно-масових та розважальних заходів;
 • структурним підрозділом СумДУ є спортивно-оздоровчий центр «Універ» з метою надання соціальних послуг: із організації дозвілля, оздоровлення та сезонного відпочинку студентів; оздоровлення дітей у літній період; а також для забезпечення проживання іногородніх студентів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу у СумДУ;
 • студентський клуб «Спортлайн» є структурним підрозділом СумДУ, головною метою діяльності якого є організація дозвілля студентської молоді, розвиток творчих здібностей студентів, створення молодіжної комунікативної платформи з метою обміну досвідом, розвитку особистісних властивостей, мультикультурної комунікації;
 • функціонує Університетська клініка СумДУ, в якій забезпечено можливість проведення сучасних діагностичних методик обстеження за потреби;
 • можливість отримати свідоцтво державного зразка професійного охоронника;
 • можливість отримати посвідчення водія категорії «В»;
 • можливість продовжити навчання в аспірантуріта докторантурі інституту;
 • під час навчання можна отримати військове звання офіцера запасу;
 • всі іногородні студенти забезпечуються місцями в гуртожитках із поліпшеними умовами проживання.

Питання які найчастіше задають абітурієнти, а також відповіді на них ми підготували для того щоб полегшити процес вибору навчального закладу та якісної підготовки до вступу.

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Де знаходиться відбіркова комісія Навчально-наукового інституту права та який порядок її роботи?

Відбіркова комісія інституту права знаходиться в центрі міста Суми, за адресою вулиця Петропавлівська, 57.

Під час карантину Ви можете скористатись однією із адрес електронних поштових скриньох:

[email protected]

[email protected]

АБО

За телефоном +380 66 504 94 56 – Дмитро Малетов (відповідальний секретар відбіркової комісії).

Чи може інститут надати допомогу у поданні електронної заяви?

Так. Абітурієнти можуть звернутися до відбіркової комісії інституту та отримати кваліфіковану допомогу в оформленні електронної заяви.

Що таке адресне розміщення бюджетних місць?

Адресне розміщення бюджетних місць – надання вступнику рекомендації до зарахування на місця навчання за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) на підставі здобутого ним більшого (порівняно з іншими вступниками) конкурсного бала.

Які можливості в інституті для занять спортом?

Студентів інституту права мають широкі можливості для занять спортом як на аматорському, так і на професійному рівнях завдяки значній кількості та якості спортивних об’єктів (легкоатлетичний манеж, басейни, гребна база, тренажерні та ігрові спортивні зали тощо). Можна обрати більш ніж 50 видів спорту.

Чи всі вступники забезпечуються місцями у гуртожитку?

Відповідно до «Порядку поселення вступників та студентів до гуртожитків СумДУ» усі вступники, що зараховані на навчання за денною формою і потребують поселення у гуртожиток, забезпечуються місцями у кімнатах.

Які умови проживання у гуртожитках інституту?

Всі студенти інституту права проживають у гуртожитках, які знаходяться у центрі міста недалеко від навчальних корпусів (15-20 хвилин пішки). У кімнатах, де мешкають студенти інституту створені комфортні умови проживання.

Чи є можливість у студентів інституту отримати військове звання офіцера запасу?

Так, є. Після завершення другого курсу студент може пройти конкурсний відбір для зарахування на військову кафедру і після завершення курсу підготовки отримати військове звання офіцера запасу одночасно зі здобуттям диплома бакалавра. На навчання на військову кафедру приймаються як хлопці так і дівчата.

Яка ситуація із працевлаштуванням випускників інституту?

Майже 100% випускників інституту, які навчались на бюджетній формі, працевлаштовані за спеціальністю. А близько половини студентів, які навчаються на магістерських програмах мають перше робоче місце ще під час навчання в інституті.

На яких посадах можуть працювати ваші випускники?

Випускники нашого інституту можуть працювати в судових та правоохоронних органах, прокуратурі, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах усіх форм власності, органах юстиції, навчальних і наукових закладах, адвокатурі, нотаріаті та ін.

Чи є у студентів інституту права можливість навчання за кордоном?

Так, така можливість є. Вже традиційно протягом останніх років аспіранти та студенти за програмою академічної мобільності протягом шести місяців проходять навчання в університеті міста Фоджа в Італії за програмою «включений семестр». Під час навчання студенти отримують стипендію в іноземній валюті та мають змогу отримати знання з права країн Європейського союзу. Студент нашого Інституту проходив навчання в університеті м. Каунас (Литва), а аспірантка – протягом трьох місяців перебувала на навчанні у Словацькій республіці. Студент 1 курсу ОС «магістр» спеціальності 081 «Право», освітньої програми «Інтелектуальна власність», Едуард Пронський виграв грант на навчання в Китаї та отримує стипендію від Уряду Китайської Народної Республіки. Едуард – єдиний представник правничої спеціалізації із усієї України, який отримав таку стипендію. Студент навчається три роки у Вищій школі міжнародного права та міжнародних відносин Шанхайського університету політичних наук та юриспруденції. Укладено договір на формалізоване співробітництво з Центром промоції польських правничих наук (Варшавський університет). У студентів, які навчаються за ОС «магістр» освітньої програми «Правознавство» є можливість отримати подвійні дипломи: у СумДУ та в Болгарії.

Чи є можливість у студентів інституту займатися науковими дослідженнями?

Так. Студенти інституту активно займаються науковою діяльністю. Ця діяльність має різні форми. Одна з найбільш поширених – це участь у конкурсах студентських науково-дослідних робіт та предметних олімпіадах. Щорічно студенти інституту здобувають на таких конкурсах більше 20 призових місць. За кількістю призових місць інститут займає третє місце серед юридичних навчальних закладів України.

Студенти інституту постійно беруть участь у  Всеукраїнських предметних олімпіадах і стабільно займають на них призові місця. Іншою формою наукової діяльності є участь у грантових проєктах. За перемоги на конкурсах та олімпіадах студенти отримують суттєві грошові премії. Участь у грантових проєктах теж має належне матеріальне заохочення.

Чи існує матеріальне стимулювання для студентів, які показують високі результати у навчанні?

Студенти, які навчаються за державним замовленням і мають середній бал успішності 5,0 отримують підвищену стипендію та іменні стипендії: Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, імені М.Грушевського та голови обласної державної адміністрації. У нашому інституті є стипендіати всіх перелічених видів стипендій.

 

ПИТАННЯ ЩОДО ВСТУПУ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

Який перелік конкурсних предметів необхідний для вступу на перший курс спеціальності «Право» освітнього ступеню «бакалавр» у вашому інституті?

Для вступу на навчання за спеціальністю 081 «Право» у навчально-науковий інститут права необхідно мати сертифікати НМТ або ЗНО (з 2020 року) з наступних предметів:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • математика або іноземна мова.

Який перелік конкурсних предметів необхідний для вступу на перший курс спеціальності «Міжнародне право» освітнього ступеню «бакалавр» у вашому інституті?

Для вступу на навчання за спеціальністю 293 «Міжнародне право» у навчально-науковий інститут права необхідно мати сертифікати НМТ або ЗНО (з 2020 року) з наступних предметів:

 • українська мова та література;
 • іноземна мова;
 • математика або історія України.

Який перелік конкурсних предметів необхідний для вступу на перший курс спеціальності «Історія та археологія» освітнього ступеню «бакалавр» у вашому інституті?

Для вступу на навчання за спеціальністю 032 «Історія та археологія» у навчально-науковий інститут права необхідно мати сертифікати ЗНО з наступних предметів:

 • українська мова та література;
 • історія України;
 • математика або іноземна мова або біологія або географія або фізика або хімія.

Скільки заяв можуть подати абітурієнти у 2021 році при вступі на перший курс освітнього ступеню «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти?

Вступники можуть подати до П’ЯТИ заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях та до ТРИДЦЯТИ заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

У яких випадках заяви можуть подаватись у паперовій формі?

Відповідно до Правил прийому, заяви можуть подаватись тільки у паперовій формі у наступних випадках:

– для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018 – 2021 років), співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до Правил прийому;

– для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Правил прийому;

– за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;

– у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до  запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

– у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів;

– для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених пп. 2.4.7 Правил прийому;

– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО. 

Які обсяги прийому на навчання за спеціальністю 081 «Право» в вашому інституті за освітнім ступенем «бакалавр»?

Ліцензований обсяг спеціальності «Право» за освітнім ступенем бакалавр (тобто кількість студентів, які можуть бути прийняті на навчання на перший курс) за денною формою становить 190 осіб і є найбільшим у Сумській області.

Які обсяги прийому на навчання за спеціальністю 032 «Історія та археологія» в вашому інституті за освітнім ступенем «бакалавр»?

Ліцензований обсяг спеціальності «Історія та археологія» за освітнім ступенем бакалавр (тобто кількість студентів, які можуть бути прийняті на навчання на перший курс) за денною формою становить 25 осіб.

Які обсяги прийому на навчання за спеціальністю 293 «Міжнародне право» в вашому інституті за освітнім ступенем «бакалавр»?

Ліцензований обсяг спеціальності «Міжнародне право» за освітнім ступенем бакалавр (тобто кількість студентів, які можуть бути прийняті на навчання на перший курс) за денною формою становить 30 осіб.

 

ПИТАННЯ ЩОДО ВСТУПУ НА ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР».

Який обсяг прийому на спеціальність «Право» в вашому інституті за освітнім ступенем «магістр» за денною формою?

Ліцензований обсяг прийому за спеціальністю «Право» на денну форму за освітнім ступенем магістр становить 160 осіб. Із них за освітньою програмою «Правознавство» – 118, 30 осіб  за освітньою програмою Інтелектуальна власність».

Чи можна вступити до ННІ права на спеціальність 081 «Право» ОС «магістр», якщо маєш диплом «бакалавра» іншої спеціальності?

Ні. Був прийнятий Стандарт вищої освіти відповідно до якого здобуття ОС «магістр» спеціальності 081 «Право» можливе лише за наявності диплома бакалавра спеціальності  «Право» або «Міжнародне право».

Питання з яких навчальних дисциплін включені до блоку з права в єдиному фаховому вступному випробуванні з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання?

До блоку з права включені питання з таких навчальних дисциплін:

«Конституційне право України»,

«Адміністративне право та судочинство України»,

«Цивільне право України»,

«Цивільне процесуальне право України»,

«Кримінальне право України»,

«Кримінальне процесуальне право України»,

«Міжнародне публічне право»,

«Міжнародний захист прав людини»

Викладачами кафедри МЄПЦПД було організовано та здійснюється постійно підготовка абітурієнтів до єдиного фахового вступного випробування для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю «Право» за допомогою інтерактивного тренажера QuizLex (он-лайн курс на платформі «Екзаменаріум» СумДУ). Скористатись цим тренажером можуть усі бажаючі.

Чи нараховуються додаткові бали для вступу на спеціальність «Право»?

Ні. До конкурсного показника, балу входять лише показники ЗНО із трьох блоків. Додаткові бали, а також – середній бал диплому за ОС «бакалавр», не враховуються.

У якій формі здійснюється подача заяв для здобуття ступеня магістра?

Вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра за денною та заочною формами освіти подають заяви в електронній формі.

Які документи необхідно пред’являти особисто під час подання заяви в паперовій формі?

Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто пред’являє оригінали та надає копії:

 1. документа, що посвідчує особу;
 2. ідентифікаційного номера платника податків.;
 3. військово-облікового документа для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 4. документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (ОКР), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 5. екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування/єдиного вступного іспиту;
 6. документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста);
 7. 4 фотокартки 3*4.