Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

НАВЧАННЯ

Організація навчального процесу в Навчально-науковому інституті права здійснюється відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в Сумському державному університеті».

Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в СумДУ (нова редакція) Вчена рада, протокол №11 від 10.06.10 р.
Про зміни до Положення Наказ ректора, №405-І від 16.05.11 р.
Доповнення до Положення Наказ ректора, №411-І від 17.05.11 р.
Зміни до Положення Вчена рада, протокол №1 від 29.08.12 р.
Про зміни до Положення Наказ ректора, №936-І від 25.11.13 р.
Про зміни до Положення Наказ ректора, №252-І від 27.03.14 р.

 

 

 

 

Залишити коментар