Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ДИР

Куліш Анатолій Миколайович

Директор Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету, Заслужений юрист України,
доктор юридичних наук, професор.

Має звання – генерал-майор податкової міліції. З вересня 1998 року по 14 лютого 2005 року перебував на посаді першого заступника голови – начальника управління податкової міліції ДПА у Сумській області.

У 2003 році захистив кандидатську дисертацію. З вересня 2005 року зарахований переводом до Сумського державного університету на посаду доцента кафедри політології, соціології та права. У 2005  році в СумДУ створена кафедра права, в 2009 році – кафедра адміністративного, господарського права, які очолював Куліш А.М. В 2006 році отримав вчене звання доцента кафедри права. В березні 2009 року захистив докторську дисертацію та отримав вчений ступінь доктора юридичних наук.

У  зв’язку зі збільшенням контингенту студентів та професорсько-викладацького складу кафедр, в 2010 році виникла нагальна потреба у створенні юридичного факультету, декан – д.ю.н., доц. Куліш Анатолій Миколайович.

У 2011 році  отримав вчене звання професора. В 2015 році йому було присвоєно почесне звання – Заслужений юрист України.

Для підготовки висококваліфікованих, конкурентоспроможних юристів у 2016 році об’єднались юридичні факультети Сумського державного університету та Української академії банківської справи в Навчально-науковий інститут права. Директором ННІ права був обраний д.ю.н., проф. Куліш А.М. 

Голова спеціалізованої вченої ради в Сумському державному університеті.

Крім педагогічної роботи веде активну наукову діяльність, що відображається в публікації статей, які обліковуються науковометрічною базою Scopus, монографій, підручників, участі в наукових конференціях, як в Україні, так і за її межами.

Тема дисертацій:

  • на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Організаційно-правове забезпечення статусу працівників податкової міліції України».
  • на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування».

Сфера наукових інтересів: правоохоронна система України, податкова система, правоохоронні органи України.

 

Контактна інформація:

e-mail[email protected]

Телефон: (0542) 66-51-00

вул. Петропавлівська, буд. 59; корпус К-3, ауд. 307a.

Профілі у науко метричних базах даних: