Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

НАУКОВО-ПОШУКОВІ ГРУПИ

Студентські науково-пошукові групи

Основна мета роботи студентських науково-пошукових груп – інтелектуальний розвиток та розкриття наукового потенціалу студентів. Результатом наукової діяльності студентів є підготовка фахівців з високим рівнем спеціалізації, готових як до науково-дослідницької роботи, так і для юридичної практики.

 

Принципи формування студентських груп:

Студентські науково-пошукові групи формуються за одним із двох принципів – особистісним та тематичним.

Особистісний принцип передбачає роботу групи студентів під керівництвом одного наукового керівника, який визначає основний напрямок наукових досліджень, в рамках якого визначаються тематики робіт студентів.

Тематичний принцип базується на виборі актуального наукового напряму, в рамках якого працює кілька викладачів факультету, кожен за своєю тематикою; студенти працюють за однією проблематикою, але кожен у своєму аспекті, керівництво науковою діяльністю здійснюють за таким принципом кілька викладачів.

Робота групи передбачає:

– розуміння перспективності наукових пошуків,

– опанування методами обробки великого обсягу нормативно-правової та наукової інформації,

– уміння відслідковувати проблему у науковому просторі держави та світу,

– пошук можливих варіантів вирішення проблеми.

Наукова робота студентів різних курсів втілюється у:

-Тези доповідей (1-2 курс)

-Статті у фахових виданнях у співавторстві з науковим керівником (2-3 курс)

-Конкурсна робота на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт(4-5 курс)

-Магістерська кваліфікаційна робота (6 курс) -Перспектива – дисертаційна робота PhD

Під час роботи в групах студенти:

– Залучаються до наукових досліджень кафедри і факультету

– Беруть участь у науково-комунікативних заходах різного рівня (всеукраїнські та міжнародні конференції, конгреси, круглі столи тощо)

– Поглиблюють правові знання у форматі літніх шкіл та семінарів

– Включаються до складу виконавців зарубіжних грантових програм та господарсько-розрахункових договорів. До участі у студентських науково-пошукових групах запрошуються студенти, що відзначаються соціальною зрілістю, науковою компетенцією, емоційною чуттєвістю та креативністю.

Індивідуальна діяльність студента має такі етапи:

1) зацікавленість студента певним колом правових проблем (вибір основного напрямку діяльності);

2) звуження проблеми наукового пошуку (вибір тематики дослідження із допомогою наукового керівника);

3) дослідницька спеціалізація (набуття компетенції в досліджуваній проблематиці);

4) розвиток інваріантних компетенцій (наукове становлення студента, формування його наукового іміджу).

Наступність і послідовність формування дослідницьких компетенцій має такі складові:

Студентська науково-дослідна робота (конкурсна робота) Магістерська програма (магістерська кваліфікаційна робота) Аспірантура (дисертація PhD) Проектна діяльність (наукові розробки кафедри)

До участі у студентських науково-пошукових групах запрошуються студенти, що відзначаються соціальною зрілістю, науковою компетенцією, емоційною чуттєвістю та креативністю.

Інтелектуальна наукова діяльність – шлях до процвітання!

Залишити коментар