Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА ТЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ В ННІ ПРАВА

  1. Органи державної влади та правоохоронна система України – науковий напрям засновано у 2010 році, доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України, директором Навчально-наукового інституту права СумДУ Кулішем Анатолієм Миколайовичем. В рамках напряму виконуються наукові дослідження з наступних тем:

«Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної, судової та фінансової систем України» (018U001317), затверджена на період 2018 – 2023 рр. В 2020 році брали участь у виконанні теми: Пахомов В.В., Ільченко О.В., Бондаренко О.С., Янішевська К.Д., Уткіна М.С., Каріх І.В., Думчиком М.О.

«Концепція нової інноваційної моделі державного управління фінансовою системою України» (номер державної реєстрації 0118U003582) 2018-2020 рр. В 2020 році брали участь у виконанні теми: Сухонос В.В., Гаруст Ю.В., Кобзєва Т.А., Миргород-Карпова В.В., Мельник В.В., аспіранти Павленко Б., Малетов Д., Кіяшко Ю.

Перелік аспірантів які в 2020 році працюють над темою:

– Мельник Вадим Іванович (докторська) «Адміністративно-правові засади організації та функціонування системи економічної безпеки України».

– Риженко Олег Cергійович – Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів кіберзахисту в Україні.

– Віннік Сергій Олександрович – Адміністративно-правові засади здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю.

– Кіяшко Юрій Михайлович – Адміністративно-правовий механізм взаємодії суб’єктів системи економічної безпеки України.

– Кривошеєв Костянтин Олександрович – Адміністративно-правові засади діяльності єдиного правоохоронного органу, що забезпечує фінансову безпеку України.

– Малетов Дмитро Володимирович – Адміністративно-правові засади діяльності Антикорупційного суду в Україні.

– Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна  – Адміністративно-правові основи впровадження прецедентного права при здійсненні правосуддя в Україні

В рамках даного напрямку, захищено 4 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

  1. Удосконалення діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України – науковий напрям засновано у 2015 році, доктором юридичних наук, доцентом, заступником директора з наукової роботи Навчально-наукового інституту права СумДУ Рєзнік Олегом Миколайовичем. В рамках напряму виконано та виконуються наукові дослідження з наступних тем:

«Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки України» (конкурс держбюджетної тематики МОН України для молодих науковців, номер державної реєстрації 0116U006814, термін виконання 2016-2018рр.).

«Система критеріїв зовнішнього моніторингу діяльності єдиного правоохоронного органу у сфері забезпечення фінансової та економічної безпеки держави» (конкурс держбюджетної тематики МОН України, номер державної реєстрації 0118U003575, термін виконання 2018-2020рр.). В 2020 році брали участь у виконанні теми: Куліш А.М., Рєзнік О.М., Світайло Н.Д., Костенко А.М., аспіранти Андрійченко Н., Стеблянко А., студенти Полянська Є., Номировська Ю.

«Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів» (конкурс держбюджетної тематики МОН України для молодих науковців, номер державної реєстрації 0120U100474, термін виконання 2020-2022рр.). В 2020 році брали участь у виконанні теми: Рєзнік О.М., Кобзєва Т.А., Бондаренко О.С., Уткіна М.С., аспіранти Андрійченко Н., Стеблянко А., студенти Полянська Є., Номировська Ю., Красилюк М.

Перелік аспірантів які в 2020 році працюють над темою:

Андрійченко Надія Сергіївна – Адміністративно-правові засади оцінювання ефективності діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки України.

Стеблянко Аліна Володимирівна – Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів

Байдюк Іван Іванович – Адміністративно-правове забезпечення взаємодії та координації Державної прикордонної служби України з правоохоронними органами

Ярусевич Євгеній Юрійович – Адміністративно-правове регулювання державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання.

Миколенко Наталія Станіславівна – Адміністративно-правові засади взаємодії правоохоронних органів України з органами фінансового моніторингу щодо протидії легалізації доходів.

В рамках даного напрямку, захищено 2 докторські та 3 кандидатські дисертації:

– Кібець Дар’я Вікторівна «Адміністративно-правове регулювання валютних обмежень», 2018р.

– Тогобіцька-Громова Анастасія Андріївна «Керівник в органах прокуратури: адміністративно-правовий статус» 2018р.

– Рєзнік Олег Миколайович (докторська) «Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України», 2019.

– Косиця Ольга Олексіївна (докторська) «Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав викривачів в Україні» 2019р.

– Моісєєв Михайло Сергійович «Адміністративно-правовий статус Державного бюро розслідувань України», 2019р.

Господарчі договори та міжнародні наукові гранти:

– Договір № 55.15-2020.СП/20 від 31 березня 2020р. замовник – Державне підприємство «Державне київське конструкторське бюро «Луч» – підготовка правового висновку щодо правомірності призначення працівників (юрисконсульта юридичного бюро, бухгалтера 2 категорії, провідного економіста з договірних та претензійних робіт) та Заступника Генерального директора Державного підприємства «Державне Київське конструкторське бюро «ЛУЧ» до складу аудиторського комітету підприємства».

– Договір № 55.15-20.19.СП/30 від 01 квітня 2019р. замовник – Державне підприємство «Державне київське конструкторське бюро «Луч» – підготовка правового висновку щодо відповідності законодавству національного стандарту ДСТУ В-П 15.203:2017 «Система розроблення і постановлення на виробництво озброєння та військової техніки. Виконання дослідно-конструкторських робіт зі створення виробів та їхніх складників».

– Договір № 55.15-2019.СП/100 від 08 лютого 2019р., замовник – Виконавчий комітет Сумської міської ради – інформаційно-консультаційні послуги на теми «Фінансовий контроль» та «Конфлікт інтересів».

– Договір № 55.15-26.18.СП від 31 травня 2018р. замовник –  Державне підприємство «Державне київське конструкторське бюро «Луч» – підготовка правового висновку щодо визначення належності Державного підприємства «Державне київське конструкторське бюро «Луч» до поняття «замовники», відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

– Договір № 55.15-25.18.СПвід 04 травня 2018р., замовник – ПП «Магазин товари Білорусії» – підготовка правового висновку щодо діяльності податкової міліції в умовах сучасного реформування правоохоронних органів.

– Договір № 55.15-08.17.СП від 14 квітня 2017р., замовник – Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області – підготовка правового висновку діяльності податкової міліції у зв’язку з прийняттям Закону України № 1797-VIII від 21.12.2016 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Міжнародні та індивідуальні гранти за напрямами наукових досліджень:

– На початку 2020 року був укладений контракт між Центром публічної дипломатії НАТО та Центром досліджень регіональної безпеки при СумДУ (договір RG 494, «Інституційна підтримка Центру в проведенні досліджень безпеки регіону, а також рівень підтримки НАТО; інформаційно-консультативна підтримка дослідників, студентів та всіх, хто цікавиться темою безпеки та НАТО») керівник Назаров М.С.

– Рєзнік О.М. Індивідуальний грант на наукове стажування: 2019 рік., Варненський вільний університет ім. Чорноризця Храбра (м. Варна, Болгарія), термін стажування з 14.09.2019 р. по 23.09.2019р.

– Андрійченко Н.С. Індивідуальний грант на наукове стажування в Університеті ім. Я.А. Коменського в Братиславі, з 24.09. по 21.12.2018 року

– Стеблянко А.В. Індивідуальний грант на наукове стажування Лодзький технічний університету, м. Рогов, Польща, з 24.11 по 28.11.2019 р.

– Рєзнік О.М. Індивідуальний грант на наукове стажування: 13.01-19.01.2017 р., наукове стажування «Україна 2030 – виклики та перспективи» у Доломітових Альпах, Італія (організований Інститутом Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (ІIASC) спільно з польською Фундацією АDD).

– Кобзєва Т.А. Індивідуальний грант на наукове стажування: 13.01-19.01.2017 р., наукове стажування «Україна 2030 – виклики та перспективи» у Доломітових Альпах, Італія (організований Інститутом Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (ІIASC) спільно з польською Фундацією АDD).

Залишити коментар