Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Основні напряки досліджень ННІ права

Основні теми наукових досліджень та проекти, що виконуються в

ННІ права з залученням аспірантів та докторантів

 

  1. Система критеріїв зовнішнього моніторингу діяльності єдиного правоохоронного органу у сфері забезпечення фінансової та економічної безпеки держави (0118U003575) термін виконання 2018 – 2020 р.р.

Науковий керівник – Куліш Анатолій Миколайович, д.ю.н., професор, заслужений юрист України, директор ННІ права СумДУ.

– в виконанні даного проекту бере участь: 2 доктори та 4 кандидати юридичних наук, 4 аспіранта, 2 студента.

 

  1. Концепція нової інноваційної моделі державного управління фінансовою системою України (0118U003582) термін виконання 2018–2020р.

Науковий керівник – Сухонос Віктор Володимирович, д.ю.н., професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства (відповідальний – Гаруст Юрій Віталійович, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки) ННІ права СумДУ.

– в виконанні даного проекту бере участь: 2 доктори та 3 кандидата юридичних наук, 1 докторант, 3 аспіранта, 4 студента.

 

  1. 3. Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів (конкурс держбюджетної тематики МОН України для молодих науковців, номер державної реєстрації 0120U100474) термін виконання 2020-2022рр.

Науковий керівник – Рєзнік Олег Миколайович, д.ю.н., доцент, заступник директора з наукової роботи ННІ права СумДУ.

– в виконанні даного проекту бере участь: 1 доктор та 3 кандидата юридичних наук, 2 аспіранта, 4 студента.

 

  1. Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної, судової та фінансової систем України (018U001317) термін виконання 2018 – 2023 рр.

Науковий керівник – Пахомов Володимир Васильович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства ННІ права СумДУ.

– в виконанні даного проекту бере участь: 2 доктори та 5 кандидата юридичних наук, 3 аспіранта, 4 студента.