Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Дисципліни, які вивчають майбутні юристи

Іноземна мова

Основи академічного письма

Демократія: цінності, принципи, механізми

Етика юриста

Основи національної безпеки

Вступ до спеціальності

Історія держави і права

Судові, правоохоронні органи та органи юстиції України

Державознавство

Органи публічної влади та інститути громадянського суспільства

Теорія держави і права

Конституційне право

Кримінальне право

Адміністративне право

Цивільне право

Кримінальне процесуальне право

Адміністративне процесуальне право

Цивільне процесуальне право

Екологічне право

Міжнародне публічне право

Основи права Європейського Союзу

Фінансове право

Міжнародний механізм захисту прав людини

Трудове право

Податкове право

Кримінальне виконавче право

Господарське право

Господарське процесуальне право

Інформаційне право