Склад ради

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

     від 09 березня 2021 р.

Про затвердження персонального

складу Ради із якості

навчально-наукового

інституту права СумДУ

На виконання наказу ректора від 13 листопада 2015 року №1023-І «Про створення Рад із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інститутів (факультетів)» та у зв’язку із кадровими змінами затвердити склад Ради з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти навчально-наукового інституту права у такому складі:

 1. Куліш Анатолій Миколайович – директор навчально-наукового інституту права;
 2. Стогова Ольга Володимирівна – заступник директора з навчально-методичної роботи, голова ради;
 3. Ільченко Олександр Васильович – заступник директора з заочної та  дистанційної форм навчання;
 4. Миргород-Карпова Валерія Валеріївна – заступник директора з наукової роботи;
 5. Глущенко Наталія Володимирівна – заступник директора з міжнародної діяльності;
 6. Денисенко Сергій Іванович – заступник директора із питань працевлаштування та практикоорієнтованого навчання;
 7. Завгородня Владислава Миколаївна – завідувач кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства;
 8. Пахомов Володимир Васильович – завідувач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічно безпеки;
 9.  Бондаренко Ольга Сергіївна – в.о. завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства;
 10.  Сухонос Володимир Вікторович – завідувач кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права;
 11.  Дегтярьов Сергій Іванович – завідувач кафедри історії;
 12.  Тверезовська Інна Сергіївна – студентський директор навчально-наукового інституту права;
 13.  Хлус Марина Геннадіївна – заступник студентського директора з навчально-науково роботи навчально-наукового інституту права;
 14.  Шелест Ольга Миколаївна – представник НТСА ННІ права, аспірант кафедри КПДС;
 15. Стеблянко Аліна Володимирівна – голова НТСА, асистент кафедри ФЮКП (секретар ради).

Директор                                                                                                       Анатолій КУЛІШ