Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ПРАКТИКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Методичні рекомендації виробничої практики 2 курс
Методичні рекомендації виробничої практики 3 курс
Бази проходження практики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до проходження практики виробничої 1 і практики виробничої 2 для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 081«Право», освітньо-професійної програми «Правознавство», всіх форм навчання

МОЖЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ. ВІДПОВІДНІ БАЗИ ПРАКТИКИ.

Відповідно до «положення про організацію освітнього процесу в Сумському державному університеті» (введено в дію наказом ректора №0452-І від 22 червня 2016 р.) практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах установах та організаціях та у структурних підрозділах університету відповідно до навчальних планів.

Навчальними планами в інституті права передбачено таки види практики:

– виробнитча практика (на 2 курсі освітнього ступеню «бакалавр»ОПП «Право»)

– виробнича поглиблена практика (на 3 курсі освітнього ступеню «бакалавр» ОПП «Право»)

– виробнича практика 1 (на 1 курсі освітнього ступеню «магістр» ОПП «Правознавство»)

– виробнича практика 2 (на 2 курсі освітнього ступеню «магістр» ОПП «Правознавство»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити коментар