Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Публікаційна активність

Публікаційна активність в ННІ права протягом 2022 р. зменшилася більш ніж в 2 рази. Протягом 2022 р. науково-педагогічними працівниками було опубліковано статей в журналах, що індексуються в БД  Scopus та/або WoS дорівнює 26 статей (в 2021 р. такий же показник був рівний 57 статей). Загальна інформація в порівнянні 2020-2021-2022 рр. наведена в Таблиці 6.

Загальна кількість публікацій у виданнях, які індексуються БД Scopus/WoS в ННІ права

 

 

Кількість публікацій

2020 Scopus та WoS 10
Scopus або WoS 56
2021 Scopus та WoS 15
Scopus або WoS 57
2022 Scopus та WoS 9
Scopus або WoS 27

 

В Таблиці наведено загальні показники кількості публікацій у виданнях, що належать до Q1-4, а також кількість публікацій, що не належать до жодного квартиля: Q1 – 5 публікацій; Q2 – 6 публікацій; Q3 – 4 публікації; Q4 – 0 публікацій; Q0 – 12 публікацій

Кількість публікацій у виданнях, що належать до Q1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість публікацій

Q1 2020 5
2021 6
2022 5
Q2 2020 19
2021 12
2022 6
Q1+Q2 2020 17
2021 16
2022 11
Q3 2020 9
2021 7
2022 4
Q4 2020 4
2021 6
2022 0
Q0 2020 19
2021 26
2022 12

 

Кількість публікацій в журналах, що індексуються в БД Scopus та/або WoS в розрізі кафедр ННІ права відображена в Таблиці 8.

Кількість публікацій в розрізі кафедр ННІ права

Структурний підрозділ ННІ права Показники за 2022 р. Загальна кількість публікацій за 2021р.
 

Scopus

 

WoS

 

Всього

 

Q1

 

Q2

 

Q3

 

Q4

 

Q0

Кафедра АГПФЕБ 6 7 11 2 1 2 0 6 29
Кафедра КПДС 7 11 15 1 3 2 0 2 18
Кафедра МЄППП 1 0 1 0 0 1 0 0 8
Кафедра ФЮКП 0 5 5 0 0 0 0 5 2
Кафедра історії 7 7 7 4 3 0 0 0 12

 

Важливим показником для багатьох провідних міжнародних рейтингів є кількість публікацій, що відповідають Цілям сталого розвитку ООН. Не оминає увагою даний показник і ННІ права. В Таблиці 9 наведено зведену інформацію щодо кількості публікацій ННІ права, що відповідають Цілям сталого розвитку ООН в порівнянні 2020-2021-2022 рр.

Кількість публікацій, які відповідають Цілям сталого розвитку ООН в ННІ права

 

 

 

 

Цілі сталого розвитку ООН

Рік Загальна кількість цілей відображених в публікаціях
2020 39
2021 29
 

2022

 

9

АГПФЕБ 2
КПДС 2
історії 4
МЄППП 1

 

За результатами публікаційної активності було сформовано рейтинг співробітників, які активно публікуються в БД Scopus/WoS наведений в Таблиці.

Рейтинг співробітників ННІ права, за результатами публікаційної активності в БД Scopus/WoS

ПІБ Статті у Scopus/ WоS Циту

вання

Scopus

Статті у Scopus/ WоS Циту

вання Scopus

h– індекс

Scopus

Всього Всього 2022 2022  
1 Дегтярьов С.І. 54 186 9 31 9
2 Бондаренко О.С. 16 3 5 1 1
3 Уткіна М.С. 15 7 6 2 1
4 Горобець Н.С. 14 41 1 8 3
5 Куліш А.М. 12 47 3 5
6 Завгородня В.М. 12 45 1 7 4
7 Миргород-Карпова В.В. 11 23 2 8 3
8 Думчиков М.О. 11 1 5 2 1
9 Сухонос Викт. Вол. 10 47 1 8 4
10 Пахомов В.В. 10 30 2 7 3
11 Янішевська К.Д. 10 17 1 6 2
12 Старинський М.В. 9 24 1 3 2
13 Власенко В.М. 9 19 1 3
14 Кисельова О.І. 8 35 1 1 3
15 Колеснікова М.В. 8 23 1 5 2
16 Гончарова А.В. 7 27 1 3 1
17 Ільченко О.В. 6 1 1 1
18 Кобзєва Т.А. 5 7 1 1
19 Руденко Л.Д. 5 14 9 3
20 Денисенко С.І. 5 3 1
21 Глущенко Н.В. 5 2
22 Малетов Д. В. 5 2
23 Славко А. С. 4 12 1 1 2
24 Гончаренко А.В. 4 4 1 3 1
25 Стеблянко А.В. 4 2
26 Шлапко Т.В. 4 4 1
27 Стогова О. В. 3 2
28 Лобко Н.В. 3 4 1 1
29 Чурилова Т.В. 2 2 1
30 Король В.М. 3 1 1 1
31 Самойленко Є.О. 2
32 Плотнікова М.В. 2 1 1
33 Сухонос Вол. Викт. 2 1
34 Зякун А. І. 2 1 1 1 1
35 Панкратова В. О. 2 1
36 Швагер О. А. 2 1
37 Каріх І.В. 2
38 Теліженко Л. В. 1
39 Михайловська Є.В. 1
40 Нестеренко В. А. 1
41 Дегтяр Р. О. 1 1

Серед співробітників ННІ права найвищі показники індексу Гірша мають Дегтярьов С.І. (9), Куліш А.М. (5), Завгородня В.М. (4), Сухонос Викт. Вол. (4). Нульове значення показника індексу Гірша є у ряда співробітників ННІ права, зокрема Глущенко Н.В., Малетова Д.В., Стеблянко А.В., Панкратової В.О., Михайловської Є.В. тощо.

Не залишається поза увагою і робота щодо публікації статей у фахових виданнях України та за кордоном, публікації монографії, участі у конференціях різного рівня із публікацією тезисів доповідей. В Таблиці 11 наведені основні показники даного виду діяльності.

Показники науково-педагогічних працівників ННІ права щодо публікації монографій, статей у фахових виданнях України та за кордоном, участі в конференціях (2021/2022 р.)

Кафедра Монографії Статті Тези
Всього Зі студентами За кордоном Всього Зі студентами
АГПФЕБ 2/1 71/38 17/13 6/2 39/33 26/18
КПДС 5/3 55/51 23/14 3/5 126/53 74/30
МЄППП 0/0 24/19 8/2 2/5 65/56 39/30
ФЮКП 0/2 20/18 9/5 1/1 36/53 22/42
Історії 2/1 17/32 2/1 4/1 50/50 29/16

 

Показники на 1 особу-співробітника кафедри на 2022 р.

Структурний підрозділ Монографії Статті Тези доповідей
2022 на 1 особу 2022 на 1 особу 2022 на 1 особу
АГПФЕБ (15) 1 0,06 38 2,5 33 2,2
КПДС (10) 3 0,3 51 5,1 53 5,3
МЄППП (9) 0 0 19 2,1 56 6,2
ФЮКП (5) 2 0,4 18 3,6 53 10,6
Історії (7) 1 0,14 32 4,6 50 7,1