Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Сертифікати про акредитацію наших ОПП

Сертифікати про акредитацію наших освітніх програм

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
"Право"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
"Правознавство"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
"Інтелектуальна власність"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми
"Історія та археологія"