Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ДИРЕКТОРАТ ННІ ПРАВА

Куліш Анатолій Миколайович

Директор Навчально-наукового інституту права

Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор

Голова Вченої ради Навчально-наукового інституту права
в.о. завідувача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки
Завідувачка кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
Завідувач кафедри фундаментальної юриспруденції конституційного права (ФЮКП)
Завідувач кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін (МЄПЦПД)
Заступник директора з військово-патріотичної роботи
Сорокоумов Геннадій Венедиктович
доцент кафедри військової підготовки
Заступник директора з міжнародних зв’язків
Заступник директора із питань працевлаштування
Денисенко Сергій Іванович
кандидат юридичних наук, доцент
Заступник директора з методичної роботи
Стогова Ольга Володимирівна
кандидат політичних наук, доцент
Заступник директора з наукової роботи
Заступник директора з заочної та дистанційної форм навчання
Заступник директора з виховної роботи та роботи у гуртожитках
Заступник директора з інформатизації, профорієнтаційної та рекламно-інформаційної роботи.