Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО TISC

TISC

міжнародний проєкт підтримки винахідництва, інновацій та стартап проєктів, започаткований Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

TISC

нетиповий державний інструмент підтримки, який знаходиться з інноваційними компаніями на одній хвилі. Ми завжди поруч з найбільш креативними, унікальними, технологічними та інноваційними компаніями.

TISC

це система інформаційно-консультаційної, правової підтримки винахідникам, інноваторам, авторам через мережу, що формується.

Завданнями TISC є:

  • підтримка та просування діяльності мережі TISC в Україні щодо аналітичних досліджень у сфері реалізації та комерціалізації технологій, набуття, використання та захисту  права інтелектуальної власності;
  • проведення тематичних конференцій, заходів та організації тренінгів, навчань та семінарів у сфері інтелектуальної власності та інновацій;
  • поширення знань з питань створення, правової охорони та комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ);
  • здійснення науково-експертної та науково-консультативної діяльності, аналіз ОПІВ;
  • надання користувачам доступу до патентних баз даних та інших джерел патентної та непатентної інформації у сфері інтелектуальної власності з метою здійснення патентного пошуку;
  • популяризація напрямів розвитку інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
  • сприяння комерціалізації та трансферу ОПІВ;
  • сприяння взаємодії між усіма учасниками інноваційного процесу.

Литвиненко Євгенія Віталіївна

КЕРІВНИК TISC В СУМДУ

ВИДИ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧАМ У TISC

надання доступу
до патентних
і непатентних інформаційних ресурсів

надання консультаційної допомоги щодо використання вищезазначених інформаційних ресурсів

організація дистанційного навчання за програмами Академії Всесвітньою організацією інтелектуальної власності

КОНТАКТИ TISC

🤝 Звертайтеся до нашого керівника TISC для отримання ефективних рішень та інноваційних ідей!

📞 Для детальної інформації та запису на консультацію звертайтеся за контактами: 

📞 (0542) 66 51 23

[email protected]

Сайт центру http://tisc.nau.edu.ua/