Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ГОЛОВНА

Шановні абітурієнти та батьки!

 

На сьогоднішній день перед Вами стоїть одне із найважчих та найважливіших завдань – обрати професію, якій Ви присвятите усе своє життя. Від цього доленосного вибору залежить яким буде майбутнє та усе наступне життя.

Правнича професія є однією із найдавніших та найшанованіших. Незважаючи на те, що за загальною думкою, юристів багато, проте –справжніх професіоналів мало. На даний час ця професія є дуже перспективною. Проте, слід наголосити, що ННІ права із 2019 року готує фахівців за спеціальностями: 081 «Право», 293 «Міжнародне право» та 032 «Історія та археологія». Тож, Ви можете обрати спеціальність за своїм уподобанням.

Ми переконані, що важливим є не те, який ЗВО закінчити, а найважливіше – отримати якісну освіту та навички, що забезпечать перспективне майбутнє.

ННІ права є порівняно молодим інститутом, оскільки створений був на базі юридичних факультетів Сумського державного університету та Української академії банківської справи у 2016 році. Проте, професорсько-викладацький склад ННІ права забезпечує отримання студентами високоякісної та висококваліфікованої освіти. Більше аніж 50% професорсько-викладацького складу мають практичний досвід у правничій сфері (зокрема, працівники правоохоронних органів, адвокати, юрисконсульти на підприємствах). Якість освіти, яку отримують студенти в ННІ права підтверджується і тим, що наші випускники є успішними на ринку праці.

В ННІ права функціонує 4 кафедри: адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки; кримінально-правових дисциплін та судочинства; міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін, а також – конституційного права, теорії та історії держави і права. У нашому Інституті є все для того, щоб отримати не лише освіту за ОС «бакалавр», але і продовжити навчання за ОС «магістр» спеціальності 081 «Право». Ви зможете обрати той напрям та ту освітньо-професійну програму, яка Вам буде ближчою та цікавішою: «Правознавство», «Інтелектуальна власність» та «Медичне право». Згодом, Ви зможете продовжити своє навчання в аспірантурі та докторантурі. В ННІ права функціонує Спеціалізована вчена рада Д 55.051.07 з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата наук) за спеціальністю: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

В ННІ права є всі умови для якісної підготовки фахівців. Зокрема, вже традиційним стає навчання наших студентів за програмою «включений семестр» у західних ЗВО (Італія, Словацька Республіка, Китайська Народна Республіка, Литва та Латвія). Також існує можливість отримати подвійний диплом, навчаючись за спільною україно-болгарською магістерською програмою. Студенти можуть одразу навчатись у двох ЗВО: Сумському державному університеті та Варненському вільному університету ім. Чорноризця Храбра.

Паралельно із навчанням Ви зможете розвиватись та проявити себе як особистість, беручи участь у культурно-мистецькій, спортивній, волонтерській діяльності.

Двері нашого інституту гостинно відкриті для Вас. ННІ права чекає Вас на навчання!

 

З повагою, колектив ННІ права СумДУ

IMG_2331