Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Напрямки наукової діяльності ННІ права

Зі створенням юридичного факультету СумДУ, а згодом навчально-науковий інститут права СумДУ почали розвиватись такі наукові напрями:

«Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства» (науковий керівник – д.ю.н., проф., заслужений юрист України Куліш А.М.). Дослідження учнів та послідовників проф. Куліша А.М. – Бурбики М.М., Гаруста Ю.В., Пахомова В.В., Шапіро В.С., Рєзніка О.М., Думчикова М.О., Новицької М.М., Уткіної М.С., Батраченко О.В., Золота О., Кавун С.М. та інших, пов’язані із розробкою правових засад діяльності державних органів України.

«Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки України» та «Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів» (науковий керівник – д.ю.н., доц., заслужений юрист України Рєзнік О.М.). Дослідження учнів та послідовників доц. Рєзніка О.М. – Кібець Д.В., Іваненка Д.Д., Кубишкіної А.О., Янішевської К.Д., Андрійченко Н.С., Моісєєва М.С., Тогобіцька-Громової А.В., Косиці О.С., Стеблянко А.В., Бондаренко О.С., Байдюка І.І. та інших, пов’язані із розробкою правових засад діяльності державних та правоохоронних органів у системі суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки держави.

«Кримінально-правові аспекти протидії та боротьби з корупцією» (науковий керівник – д.ю.н., проф., Сухонос В.В.). Дослідження учнів та послідовників проф. Сухоноса В.В. – Сухоноса В.В., Пахомова В.В., Бондаренко О.С., Думчикова М.О. та інших, пов’язані із дослідженням механізму протидії та боротьби з корупцією в органах державної влади та правоохоронних органів.