Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

МОЖЛИВОСТІ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Невід’ємною частиною навчального процесу завжди виступає практичне застосування отриманих знань, навиків та вмінь на практиці з подальшим працевлаштуванням та продовженням особистісного професійного розвитку.

Працевлаштування за здобутою спеціальністю є логічним завершенням отриманої освіти за фахом.

Після отримання диплому наші випускники можуть займати наступні посади:

«Секретар судового засідання», код КП 3432;

«Державний виконавець», код КП 3432;

«Юрисконсульт», код КП  2429

«Спеціаліст державної служби», код КП 2419.3;

«Архіваріус», код КП 4141;

«Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету», код КП 3431;

«Судовий розпорядник», код КП 3432;

«Помічник юриста», код КП 3436.9;

«Помічник адвоката», код КП 3436.9;

«Помічник нотаріуса», код КП 3436.9;

«Помічник нотаріуса державного», код КП 3436.9;

«Інспектор з кадрів», код КП 3423;

«Фахівець з питань зайнятості», код КП 24.12.2;

«Секретар правління», код КП 3431;

«Державний податковий інспектор», код КП 3442;

«Інспектор з виплати пенсій», код КП 3443;

«Інспектор з призначення пенсій», код КП 3443;

«Інспектор з соціальної допомоги», код КП 3443.

«Спеціаліст державної служби», код 2419.322357;

«Помічник судді», код 2422.16786;

Але перед кожним випускником постає питання пошуку альтернатив майбутнього робочого місця.

Саме для ефективного вирішення цього питання спільними зусиллями відділу практики та інтеграційних зв’язків та комісії працевлаштування профспілкової організації студентів створений відділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників СумДУ. На сьогоднішній день даний відділ поступово набирає обертів у сфері своєї діяльності. Так був створений сайт, що започаткував майбутній взаємозв’язок працедавців зі студентами та випускниками.

job.sumdu.edu.ua – практика та працевлаштування СумДУ, що являє собою базу даних, в якій поєднанні пропозиції обох сторін трудового процесу:

  • з одного боку – перелік вільних вакансій часткової та повної зайнятості від роботодавців;
  • з другого боку – перелік резюме студентів та випускників.

Все це дає змогу самостійному та незалежному пошуку роботи студентів – без посередників та постійному створенню й оновленню переліку запропонованих вакансій. У даному випадку акцент робиться не лише на роботодавців – великі промислові підприємства, установи та організації, а і на середній та малий бізнес.

В майбутньому існують великі плани стосовно розширення меж реалізації даного проекту – відділу сприяння працевлаштуванню студентів та випускників СумДУ спільно із ректоратом, профспілковою організацією студентів, студентським ректоратом та факультетами, у тому числі факультет економіки та менеджменту. Спільна робота та взаємодопомога дасть змогу чіткому розподіленню функцій та обов’язків, збільшенню інформативної частини даної бази даних – сукупності вакансій та резюме, а також отриманню плідних результатів.

Інститут права завжди володіє інформацією про вакансії в органах юстиції, правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування,  і доводить інформацію до відома студентів і випускників.