Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

 

План роботи вченої ради Навчально-наукового інституту права СумДУ

на 2023–2024 н.р.

 

Розглянутий та затверджений на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту права СумДУ  07 вересня 2023 р., протокол № 1

 

07 вересня 2023 р.

 1. Про затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2023-2024 р.

доповідачка – Плотнікова М.В., відповідальний – Сухонос В.В.

 1. Про розгляд атестаційних матеріалів про присвоєння вчених звань

доповідачі – завідувачі кафедрами, відповідальний – Сухонос В.В.

 1. Про вжиття заходів для усунення недоліків за результатами проведення акредитації ОП «Історія» та «Міжнародне право» (на виконання рішення вченої ради від 02 березня 2023 р. Протокол № 7).

доповідачі  – гаранти ОП «Міжнародне право» та «Історія», відповідальна – Стогова О.В.

 1. Про підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2023-2024 н.р.

доповідач – Малетов Д.В., відповідальний – Куліш А.М.

 1. Рекомендація до видання.

 

5 жовтня 2023 р.

 1. Про підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2022-2023 н.р.

доповідачка – Стогова О.В., відповідальний – Куліш А.М.

 1. Пор підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права у 2022-2023 н.р. та визначення основних напрямків роботи в 2023-2024 н.р.

доповідачка – Миргород В.В., відповідальний – Куліш А.М.

 1. Про підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.

доповідачка – Миргород В.В., відповідальний – Куліш А.М.

 

2 листопада 2023 р.

 1. Про сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.

доповідач – Денисенко С.І., відповідальна – Стогова О.В.

 1. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет

доповідач – Думчиков М.О., відповідальний – Куліш А.М.

 

7 грудня 2023 р.

 1. Про стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2024 рік

доповідачі – завідувачі кафедрами, відповідальна – Миргород В.В.

 1. Про стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2024 рік.

доповідачка – Миргород В.В.,  завідувачі кафедрами,

відповідальний – Куліш А.М.

1 лютого 2024 р.

 1. Про стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.

доповідачка – Стогова О.В., відповідальний – Куліш А.М.

 1. Про стан видавничої діяльності в ННІ права за 2023 р.

доповідачка – Стогова О.В., відповідальний – Куліш А.М.

 

7 березня 2024 р.

 1. Про підсумки успішності студентів за осінній семестр 2023-2024 н.р.

доповідачка – Стогова О.В., відповідальний – Куліш А.М.

 1. Про стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права

доповідачі – Янішевська К.Д., Сорокоумов Г.В.

відповідальний – Куліш А.М.

 1. Про стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

доповідачі – Янішевська К.Д., Крисько А.С.

відповідальна – Янішевська К.Д.   

 1. Про розроблення англомовних дистанційних курсів для 1 та 2 курсів навчання за ОП «Міжнародне право» для студентів-іноземців 2024/2025 н.р. (на виконання рішення вченої ради від 06 квітня 2023 р., Протокол № 8)

доповідачі – Завгородня В.М., відповідальний – Ільченко О.В.

 

4 квітня 2024 р.

 1. Про реалізацію програм академічної мобільності, співпрацю із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права

доповідачка – Панкратова В.О., відповідальний – Куліш А.М.

 1. Про стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.

доповідач – Ільченко О.В., відповідальний – Куліш А.М.

 1. Про стан забезпечення профорієнтаційної та рекламно-інформаційної роботи в ННІ права

доповідачка – Малетов Д.В., відповідальний – Куліш А.М.

 

6 червня 2024 р.

 1. Про стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.

доповідачка – Янішевська К.Д., відповідальна – Стогова О.В.

 1. Про стан виконання рішень вченої ради інституту.

доповідачка – Плотнікова М.В., відповідальна – Стогова О.В.

 1. Про фактичне виконання навантаження кафедрами ННІ права.

доповідачка – Стогова О.В., відповідальний – Куліш А.М.

 

Згідно затвердженого плану роботи вченої ради ННІ права кадрові, конкурсні, процедурні питання вносяться до порядку денного за 10 днів до засідання рішенням голови Вченої ради за погодженням з заступниками директора за відповідними напрямками діяльності.

 

План роботи вченої ради Навчально-наукового інституту права СумДУ

на 2022–2023 н.р.

Розглянутий та затверджений на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту права СумДУ  01 вересня 2022 р., протокол №1

 

01 вересня 2022 р.

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2022-2023 р.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Сухонос В.В.

 1. Затвердження тем дисертаційних робіт, загальних планів наукової роботи та планів наукової роботи на 1-й рік підготовки здобувачам третього рівня наукового ступеня доктора філософії першого року навчання.

Доповідач Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

6 жовтня 2022 р.

 1. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2021-2022 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права у 2021-2022 н.р. та визначення основних напрямків роботи в 2022-2023 н.р.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

3 листопада 2022 р.

 1. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2022-2023 н.р.

Доповідач – Малетов Д.В.  

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.

Доповідач – Денисенко С.І.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет

Доповідач – Думчиков М.О.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

1 грудня 2022 р.

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2023 рік

Доповідач – завідувачі кафедрами

Відповідальний – Миргород-Карпова В.В.

 1. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2023 рік.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.,  завідувачі кафедрами

Відповідальний – Куліш А.М.

 

2 лютого 2023 р.

 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан видавничої діяльності в ННІ права за 2022 р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Завдання інституту щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг.

Доповідач – завідувачі кафедр, директори центрів

Відповідальний – Куліш А.М.

 

2 березня 2023 р.

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2022-2023 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Сорокоумов Г.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Тверезовська І.С.

Відповідальний – Янішевська К.Д.   

 

6 квітня 2023 р.

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права

Доповідач – Панкратова В.О.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.

Доповідач – Ільченко О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан забезпечення профорієнтаційної та рекламно-інформаційної роботи в ННІ права

Доповідач – Славко А.С.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

1 червня 2023 р.

 1. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.

Доповідач – Янішевська К.Д.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Стан виконання рішень вченої ради інституту.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про фактичне виконання навантаження кафедрами ННІ права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

Згідно затвердженого плану роботи вченої ради ННІ права кадрові, конкурсні, процедурні питання вносяться до порядку денного за 10 днів до засідання рішенням голови Вченої ради за погодженням з заступниками директора за відповідними напрямками діяльності.

 

Голова вченої ради                                                                     В. В. Сухонос

Секретар                                                                                    М. В. Плотнікова

на 2021–2022 н.р.

Розглянутий та затверджений на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту права СумДУ  27 серпня 2021 р., протокол №1

 

27 серпня 2021 р.

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2021-2022 р.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Сухонос В.В.

7 жовтня 2021 р.

 1. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2021-2022 н.р.

Доповідач – Уткіна М.С.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2020-2021 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права, результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР у 2020-2021 н. р. та визначення основних напрямків роботи в 2021-2022 н.р.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

4 листопада 2021 р.

 1. Сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.

Доповідач – Денисенко С.І.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет

Доповідач – Думчиков М.О.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

 

 

2 грудня 2021 р.

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2022 р.

Доповідач – завідувачі кафедрами

Відповідальний – Миргород-Карпова В.В.

 1. 2. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2022 рік.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.,  завідувачі кафедрами

Відповідальний – Куліш А.М.

 

3 лютого 2022 р.

 1. 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан видавничої діяльності в ННІ права за 2021 р.
 2. Завдання інституту щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

3 березня 2022 р.

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2021-2022 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Сорокоумов Г.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Тверезовська І.С.

Відповідальний – Янішевська К.Д.

7 квітня 2022 р.

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права

Доповідач – Глущенко Н.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.

Доповідач – Ільченко О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

2 червня 2022 р.

 1. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.

Доповідач – Янішевська К.Д.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. 2. Стан виконання рішень вченої ради інституту.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про фактичне виконання навантаження кафедрами ННІ права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

Згідно затвердженого плану роботи вченої ради ННІ права кадрові, конкурсні, процедурні питання вносяться до порядку денного за 10 днів до засідання рішенням голови Вченої ради за погодженням з заступниками директора за відповідними напрямками діяльності.

Голова вченої ради                                                                              В. В. Сухонос

Секретар                                                                                               М. В. Плотнікова

План роботи вченої ради Навчально-наукового інституту права СумДУ

План роботи вченої ради Навчально-наукового інституту права СумДУ

на 2022–2023 н.р.

Розглянутий та затверджений на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту права СумДУ  01 вересня 2022 р., протокол №1

 

01 вересня 2022 р.

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2022-2023 р.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Сухонос В.В.

 1. Затвердження тем дисертаційних робіт, загальних планів наукової роботи та планів наукової роботи на 1-й рік підготовки здобувачам третього рівня наукового ступеня доктора філософії першого року навчання.

Доповідач Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

6 жовтня 2022 р.

 1. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2021-2022 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права у 2021-2022 н.р. та визначення основних напрямків роботи в 2022-2023 н.р.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

3 листопада 2022 р.

 1. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2022-2023 н.р.

Доповідач – Малетов Д.В.  

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.

Доповідач – Денисенко С.І.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет

Доповідач – Думчиков М.О.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

1 грудня 2022 р.

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2023 рік

Доповідач – завідувачі кафедрами

Відповідальний – Миргород-Карпова В.В.

 1. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2023 рік.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.,  завідувачі кафедрами

Відповідальний – Куліш А.М.

 

2 лютого 2023 р.

 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан видавничої діяльності в ННІ права за 2022 р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Завдання інституту щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг.

Доповідач – завідувачі кафедр, директори центрів

Відповідальний – Куліш А.М.

 

2 березня 2023 р.

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2022-2023 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Сорокоумов Г.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Тверезовська І.С.

Відповідальний – Янішевська К.Д.   

 

6 квітня 2023 р.

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права

Доповідач – Панкратова В.О.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.

Доповідач – Ільченко О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан забезпечення профорієнтаційної та рекламно-інформаційної роботи в ННІ права

Доповідач – Славко А.С.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

1 червня 2023 р.

 1. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.

Доповідач – Янішевська К.Д.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Стан виконання рішень вченої ради інституту.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про фактичне виконання навантаження кафедрами ННІ права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

Згідно затвердженого плану роботи вченої ради ННІ права кадрові, конкурсні, процедурні питання вносяться до порядку денного за 10 днів до засідання рішенням голови Вченої ради за погодженням з заступниками директора за відповідними напрямками діяльності.

 

Голова вченої ради                                                                     В. В. Сухонос

Секретар                                                                                    М. В. Плотнікова

на 2021–2022 н.р.

Розглянутий та затверджений на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту права СумДУ  27 серпня 2021 р., протокол №1

 

27 серпня 2021 р.

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2021-2022 р.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Сухонос В.В.

7 жовтня 2021 р.

 1. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2021-2022 н.р.

Доповідач – Уткіна М.С.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2020-2021 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права, результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР у 2020-2021 н. р. та визначення основних напрямків роботи в 2021-2022 н.р.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

4 листопада 2021 р.

 1. Сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.

Доповідач – Денисенко С.І.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет

Доповідач – Думчиков М.О.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

 

 

2 грудня 2021 р.

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2022 р.

Доповідач – завідувачі кафедрами

Відповідальний – Миргород-Карпова В.В.

 1. 2. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2022 рік.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.,  завідувачі кафедрами

Відповідальний – Куліш А.М.

 

3 лютого 2022 р.

 1. 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан видавничої діяльності в ННІ права за 2021 р.
 2. Завдання інституту щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

3 березня 2022 р.

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2021-2022 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Сорокоумов Г.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Тверезовська І.С.

Відповідальний – Янішевська К.Д.

7 квітня 2022 р.

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права

Доповідач – Глущенко Н.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.

Доповідач – Ільченко О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

2 червня 2022 р.

 1. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.

Доповідач – Янішевська К.Д.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. 2. Стан виконання рішень вченої ради інституту.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про фактичне виконання навантаження кафедрами ННІ права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

Згідно затвердженого плану роботи вченої ради ННІ права кадрові, конкурсні, процедурні питання вносяться до порядку денного за 10 днів до засідання рішенням голови Вченої ради за погодженням з заступниками директора за відповідними напрямками діяльності.

Голова вченої ради                                                                              В. В. Сухонос

Секретар                                                                                               М. В. Плотнікова

План роботи вченої ради Навчально-наукового інституту права СумДУ

План роботи вченої ради Навчально-наукового інституту права СумДУ

на 2022–2023 н.р.

Розглянутий та затверджений на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту права СумДУ  01 вересня 2022 р., протокол №1

 

01 вересня 2022 р.

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2022-2023 р.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Сухонос В.В.

 1. Затвердження тем дисертаційних робіт, загальних планів наукової роботи та планів наукової роботи на 1-й рік підготовки здобувачам третього рівня наукового ступеня доктора філософії першого року навчання.

Доповідач Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

6 жовтня 2022 р.

 1. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2021-2022 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права у 2021-2022 н.р. та визначення основних напрямків роботи в 2022-2023 н.р.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

3 листопада 2022 р.

 1. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2022-2023 н.р.

Доповідач – Малетов Д.В.  

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.

Доповідач – Денисенко С.І.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет

Доповідач – Думчиков М.О.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

1 грудня 2022 р.

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2023 рік

Доповідач – завідувачі кафедрами

Відповідальний – Миргород-Карпова В.В.

 1. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2023 рік.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.,  завідувачі кафедрами

Відповідальний – Куліш А.М.

 

2 лютого 2023 р.

 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан видавничої діяльності в ННІ права за 2022 р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Завдання інституту щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг.

Доповідач – завідувачі кафедр, директори центрів

Відповідальний – Куліш А.М.

 

2 березня 2023 р.

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2022-2023 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Сорокоумов Г.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Тверезовська І.С.

Відповідальний – Янішевська К.Д.   

 

6 квітня 2023 р.

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права

Доповідач – Панкратова В.О.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.

Доповідач – Ільченко О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан забезпечення профорієнтаційної та рекламно-інформаційної роботи в ННІ права

Доповідач – Славко А.С.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

1 червня 2023 р.

 1. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.

Доповідач – Янішевська К.Д.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Стан виконання рішень вченої ради інституту.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про фактичне виконання навантаження кафедрами ННІ права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

Згідно затвердженого плану роботи вченої ради ННІ права кадрові, конкурсні, процедурні питання вносяться до порядку денного за 10 днів до засідання рішенням голови Вченої ради за погодженням з заступниками директора за відповідними напрямками діяльності.

 

Голова вченої ради                                                                     В. В. Сухонос

Секретар                                                                                    М. В. Плотнікова

на 2021–2022 н.р.

Розглянутий та затверджений на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту права СумДУ  27 серпня 2021 р., протокол №1

 

27 серпня 2021 р.

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2021-2022 р.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Сухонос В.В.

7 жовтня 2021 р.

 1. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2021-2022 н.р.

Доповідач – Уткіна М.С.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2020-2021 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права, результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР у 2020-2021 н. р. та визначення основних напрямків роботи в 2021-2022 н.р.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

4 листопада 2021 р.

 1. Сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.

Доповідач – Денисенко С.І.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет

Доповідач – Думчиков М.О.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

 

 

2 грудня 2021 р.

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2022 р.

Доповідач – завідувачі кафедрами

Відповідальний – Миргород-Карпова В.В.

 1. 2. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2022 рік.

Доповідач – Миргород-Карпова В.В.,  завідувачі кафедрами

Відповідальний – Куліш А.М.

 

3 лютого 2022 р.

 1. 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан видавничої діяльності в ННІ права за 2021 р.
 2. Завдання інституту щодо розвитку системи надання додаткових платних послуг.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

3 березня 2022 р.

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2021-2022 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Сорокоумов Г.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Тверезовська І.С.

Відповідальний – Янішевська К.Д.

7 квітня 2022 р.

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права

Доповідач – Глущенко Н.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.

Доповідач – Ільченко О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

2 червня 2022 р.

 1. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.

Доповідач – Янішевська К.Д.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. 2. Стан виконання рішень вченої ради інституту.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про фактичне виконання навантаження кафедрами ННІ права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

Згідно затвердженого плану роботи вченої ради ННІ права кадрові, конкурсні, процедурні питання вносяться до порядку денного за 10 днів до засідання рішенням голови Вченої ради за погодженням з заступниками директора за відповідними напрямками діяльності.

Голова вченої ради                                                                              В. В. Сухонос

Секретар                                                                                               М. В. Плотнікова