ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Заява щодо поновлення на навчання

Заява про переведення на вакантне місце державного замовлення

Заява про встановлення (зміну) термінів практики

Заява щодо переведення на навчання за індивідуальним графіком

Індивідуальний графік навчання

Заява щодо допуску до занять у зв’язку із завершення терміну академічної відпустки

Заява щодо переведення на навчання за іншою спеціальністю та (або) формою навчання

Заява щодо перезарахування дисциплін


Заява щодо дострокової здачі екзаменаційної сесії

Заява щодо дострокового проходження підсумкової атестації

Заява щодо продовження екзаменаційної сесії

Заява щодо перездачі дисциплін

Заява щодо видачі оригіналів документів про освіту з особової справи

Заява щодо видачі додатку до диплома європейського зразка DIPLOMA SUPPLEMENT

Заява щодо повторної видачі студентського квитка/залікової книжки

Заява щодо повторного надання документа про вищу освіту

Звіт про використання бланків документів

Заява щодо надання академічної відпустки

Заява щодо відрахування за власним бажанням

Залишити коментар