Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

НТСА

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСА) –  це  об’єднання молодих цілеспрямованих людей, яке створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку нових наукових ідей, інновацій та обмін знаннями. Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Голова НТСА ННІ права – Стеблянко Аліна Володимирівна (e-mail: [email protected], K3 – 206)

Наукові конференції та круглі столи, що проводилися на базі ННІП у 2022 році

 

1. VІ Міжнародна науково-практична on-line конференція «Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів»
2. ІІІ Всеукраїнська науково-методична конференція з міжнародною участю «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції»
3. ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичні процеси в Україні та світі: історія, проблеми, перспективи»
4. Науково-практичний круглий стіл «Кращі практики децентралізації: досвід країн ЄС для України»
5. Науково-практичний круглий стіл «Правове регулювання фінансових послуг: національний, європейський, глобалізаційний виміри»

 

Наукові гуртки

 

Назва наукового гуртка Науковий керівник
Juvenis scientia Швагер О. А.
Кримінальне судочинство в Україні Ільченко О. В.
Fines legis (Межі закону) Старинський М. В., Шлапко Т. В.
Антропологічні студії Теліженко Л. В.
Кримінально-правові студії Бондаренко О. С.
Кримінальні правопорушення в сфері забезпечення кібербезпеки Думчиков М. О.
Історичні студії Король В. М.
Viva Lex Панкратова В. О.
«Правознавство» МАН Панкратова В. О.
Актуальні питання цивільного права Гончарова А. В.

 

 

Результати участі студентів у першому (внутрішньоуніверситетському) турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 н.р.

з/п

Прізвище та ім’я студента Група студента та інститут/факультет Місце Прізвище та ініціали, посада наукового керівника
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
15 Ільченко Богдан Ю-01, права 1 Куліш А. М., директор ННІ права, проф. каф. АГПФЕБ
16 Корощенко Катерина Ю-81, права 2 Миргород-Карпова В. В., ст. викл. 

каф. АГПФЕБ

17 Шевцов Ярослав Ю-81, права 3 Стеблянко А. В., ас. каф. ФЮКП
Актуальні проблеми інклюзивної освіти
21 Ковалевський Микита

Гриб Андрій

Юпн-81-9, права

Ю-81, права

1 Шлапко Тетяна Вікторівна, доц. каф.АГПФЕБ
22 Мурач Дмитро

Безвін Олексій

Ю-92, права

Ю-82, права

2 Миргород-Карпова В. В., ст. викл. каф. АГПФЕБ

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

119 Баранюк Тамара П-01, права 1 Завгородня В. М., зав. каф. МЄППП
Інтелектуальна власність
120 Кордунян Ірина Ю.м-11, права 1 Логвиненко М. І., доц. каф. АГПФЕБ
121 Коваленко Дар’я Ю-93, права 2 Уткіна М. С., ст. викл. каф. КПДС
122 Мотузна Анна ВЛ.м-11, права 3 Золота Л. В.,  ас. каф. КПДС
Історія
123 Курінной Олександр ІС-01, права 1 Власенко В. М., доц. каф. історії
124 Кулєшова Ангеліна ІС-11, права 2 Власенко В. М., доц. каф. історії
125 Зьоменко Максим ІС-91, права 3 Гончаренко А. В., доц. каф. історії
Історія української культури
126 Картава Каріна ІС-01, права 1 Лобко Н. В., доц. кафедри історії
127 Шуть Тетяна ІС-11, права 2 Нестеренко В. А., доц. кафедри історії
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
139 Савицька Інна ВЛ.м-11, права 1 Янішевська К. Д., доц. каф. КПДС
140 Малєєв Матвій Ю-02, права 2 Бондаренко О. С., в. о. зав. каф. КПДС
141 Шевцов Ярослав Ю-81, права 3 Думчиков М. О., ст. викл. каф. КПДС
Митне право
193 Пшеничнікова Каріна Ю-81, права 1 Денисенко С. І., ст. викл. каф. МЄПП
Міжнародне право
202 Твердохліб Яна П-91, права 1 Швагер О. А., ас. каф. МЄППП
203 Касьян Андрій П-11, права 1 Завгородня В. М., зав. каф. МЄППП
204 Усенко Яна Ю-83, права 1 Денисенко С. І., ст.викл. каф. МЄППП
205 Корощенко Катерина Ю-81, права 1 Денисенко С. І., ст.викл. каф. МЄППП
206 Голоха Аріна П-11, права 1 Славко А. С., ас. каф. МЄППП
207 Бондхас Даліла Александра П-01, права 1 Славко А. С., ас. каф. МЄППП
208 Нагорна Анна П-91, права 1 Славко А. С., ас. каф. МЄППП
209 Кубах Іванна П-01, права 1 Плотнікова М. В.,  доц. каф. МЄППП
210 Негрій Юлія П-01, права 1 Завгородня В. М., зав. каф. МЄППП
211 В’юник Вікторія П-01, права 1 Славко А. С., ас. каф. МЄППП
212 Шеін Дмитрій Ю-01,  права 2 Кобзєва Т. А., доц. каф. АГПФЕБ
213 Сачко Ілля П-01, права 2 Завгородня В. М., зав. каф. МЄППП
214 Бондаренко Максим Ю.м-11, права 2 Чернявський А. Л., доц. каф. МЄППП
215 Таранченко Анастасія Ю-81, права 2 Денисенко С. І., ст. викл. каф. МЄППП
216 Зацаринна Анастасія П-11, права 2 Швагер О. А., ас. каф. МЄППП
217 Ягиченко Діана П-91, права 2 Швагер О. А., ас. каф. МЄППП
218 Чала Каріна П-01, права 2 Славко А. С., ас. каф. МЄППП
219 Литвинко Влада П-01, права 2 Плотнікова М. В., доц. каф. МЄППП
220 Зьоменко Максим ІС-91, права 3 Гончаренко А. В., доц. каф. історії
221 Якушева Ліля П-01, права 3 Чернявський А. Л., доц. каф. МЄППП
222 Степка Мілана П-01, права 3 Плотнікова М. В., доц. каф. МЄППП
Освітні, педагогічні науки
228 Зінченко Ірина ІС-01, права 2 Зякун А. І., доц. каф. історії
Педагогічна та вікова психологія
232 Зінченко Ганна Ю-92, права 3 Колеснікова М. В., доц. каф. АГПФЕБ
Право
244 Зінченко Ганна Ю-92, права 1 Ільченко О. В., доц. каф. КПДС
245 Корощенко Катерина Ю-81, права 1 Старинський М. В., проф. каф. АГПФЕБ
246 Малєєв Матвій Ю-02, права 1 Кисельова О. І., доц. каф. АГПФЕБ
247 Висоцький Антон Ю.м-11, права 1 Шлапко Т. В., доц. каф. АГПФЕБ
248 Горіченко Софія Ю-11, права 2 Стеблянко А. В., ас. каф. ФЮКП
249 Сенченко Сергій Ю-92, права 2 Ільченко О. В., доц. каф. КПДС
250 Кисельов Даніїл Ю-92, права 2 Ільченко О. В., доц. каф. КПДС
251 Кравченко Лідія Ю-83, права 2 Старинський М. В., проф. каф. АГПФЕБ
252 Рєпін Данііл Ю.м-11, права 2 Шлапко Т. В., доц. каф. АГПФЕБ
253 Савчук Владислав Ю-12, права 3 Панкратова В. О., ст. викл. каф. ФЮКП
254 Сагайдак Вікторія Ю-91, права 3 Стогова О. В., доц. каф. ФЮКП
255 Голоха Аріна П-11, права 3 Славко  А. С., ас. каф. МЄППП
256 В’юник Вікторія П-01, права 3 Славко  А. С., ас. каф. МЄППП
257 Требух Вікторія Ю-83,  права 3 Руденко Л. Д., доц. каф. АГПФЕБ
258 Солдатенко Марія Ю-81, права 3 Кисельова О. І., доц. каф. АГПФЕБ
259 Печена Таїсія Ю-02, права 3 Гончарова А. В.,д оц. каф. КПДС
260 Ковтун Анна Ю-02, права 3 Гончарова А. В., доц. каф. КПДС
261 Корощенко Катерина Ю-81, права 3 Кисельова О. І., доц. каф. АГПФЕБ
Службове право
279 Шеін Дмитрій Ю-01, права 1 Миргород-Карпова В. В., ст. викл. каф. АГПФЕБ
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права
300 Мурач Дмитро Ю-92, права 1 Теліженко Л. В., доц. каф. ФЮКП
301 Видюк Марина Ю.з-11с, права 2 Панкратова В. О., ст. викл. каф. ФЮКП
302 Литвиненко Владислав П-11, права 3 Завгородня В. М., зав. каф. МЄППП
Транспортні технології («Транспортне право»)
311 Андрієнко Руслан Ю-81, права 1 Руденко Л. Д., доц. каф. АГПФЕБ
312 Баранюк Тамара П-01, права 2 Завгородня В. М., зав. каф. МЄПП
313 Негрій Юлія П-01, права 3 Завгородня В. М., зав. каф. МЄПП
Фінансові розслідування
351 Мотузна Анна ВЛ.м-11, права 1 Рєзнік О. М., доц. каф. КПДС
352 Коваленко Дар’я Ю-93, права 2 Рєзнік О. М., доц. каф. КПДС
353 Сиротенко Владислава ВЛ.м-11, права 3 Рєзнік О. М., доц. каф. КПДС
Цивільне та сімейне право
366 Мурач Дмитро Ю-92, права 1 Гончарова А. В., доц. каф. КПДС
367 Голохвост Анастасія П-01, права 2 Чурилова Т. М., доц. каф. МЄПП

 

 

 

Залишити коментар