Навчально Науковий Інститут Права

НТСА

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТСА) –  це  об’єднання молодих цілеспрямованих людей, яке створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку нових наукових ідей, інновацій та обмін знаннями. Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Вже традиційними є наступні заходи НТСА:

  1. Студентська конференція «Перший крок у науку», у якій можуть брати участь студенти 1 та 2 курсів СумДУ всіх спеціальностей та старшокласники шкіл м. Суми та Сумської області.
  2. Конкурс на отримання грантів НТСА метою якого є стимулювання і підтримка наукових досліджень та/або прикладних розробок студентів та аспірантів (Положення про гранти Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених Сумського державного університету https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id =247e70d2-0807-e611-a9c4-001a4be6d04a&kind=1

Ще одна ініціатива НТСА Стартап школи впродовж яких кожен активний студент хто має цікаву ідею має безкоштовну можливість навчитися: працювати в команді (або знайти свою команду мрії); правильно розставляти пріоритети при створенні стартапу; гідно представляти стартап проект перед майбутніми інвесторами. Анонси про початок реєстрації на поточні та майбутні Стартап школи доступні на сайті http://ntsa.sumdu.edu.ua/

Голова НТСА ННІ права – Андрійченко Надія Сергіївна (e-mail: [email protected], K3 – 205)

На базі ННІ права діє 4 наукових творчих об’єднання (Положення про діяльність молодіжних науково-творчих об’єднань у Сумському державному університеті https://normative.sumdu.edu.ua/?task=getfile&tmpl=component&id =94ad65a7-0807-e611-a9c4-001a4be6d04a&kind=1

  1. Науковий гурток «Juvenis scientia», керівник асистент кафедри МЄПЦПД Швагер Ольга Андріївна (план роботи надсилаю, його можна також додати посиланням на файл на сайт)
  2. Науковий гурток «Кримінальне судочинство», керівник кандидат юридичних наук, доцент кафедри КПДС Ільченко Олександр Васильович.

Графік роботи гуртка: Вівторок на 11:25, ауд. К3 – 422 або Середа на 15:00Ю ауд. К30 404, але графік змінюється кожен семестр.

  1. Науковий гурток з кримінального права, керівник кандидат юридичних наук, викладач кафедри КПДС Бондаренко Ольга Сергіївна (план роботи також додаю)

Графік роботи: П’ятниця 12;45-14:15, ауд. К3-321

  1. Науковий гурток «Актуальні проблеми адміністративного права», керівник доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри АГПФЕБ Рєзнік Олег Миколайович.

Залишити коментар