Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

Склад вченої ради ННІ права

Голова:      Сухонос Віктор Володимирович, д.ю.н., професор, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

Заступниця голови:  Стогова Ольга Володимирівна, к.політ.н., доцент, заступниця директора ННІ права

Секретарка: Плотнікова Марія Володимирівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства   

Члени вченої ради:

Куліш Анатолій Миколайович, д.ю.н., професор, директор ННІ права

Денисенко Сергій Іванович, к.ю.н., доцент, заступник директора ННІ права з практично-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв’язків із замовниками кадрів

Думчиков Михайло Олександрович, к.ю.н., заступник директора ННІ права з інформатизації 

Ільченко Олександр Васильович, к.ю.н., доцент, заступник директора ННІ права з заочної та дистанційної форм навчання

Миргород-Карпова Валерія Валеріївна, к.ю.н., заступниця директора ННІ права з наукової роботи

Малетов Дмитро Володимирович, к.ю.н., заступник директора з профорієнтаційної та рекламно-інформаційної роботи

Сорокоумов Геннадій Венедиктович, к.військ.н, заступник директора ННІ права з військово-патріотичної роботи 

Янішевська Катерина Дмитрівна, к.ю.н., доцент, заступниця директора з виховної роботи та роботи у гуртожитках 

Бондаренко Ольга Сергіївна, д.ю.н., доцент, завідувачка кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

Дегтярьов Сергій Іванович, д.і.н., професор, завідувач кафедри історії 

Завгородня Владислава Миколаївна, к.ю.н., доцент, завідувачка кафедри міжнародного, європейського права та порівняльного правознавства 

Сухонос Володимир Вікторович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права

Панкратова Вікторія Олегівна, к.ю.н., доцент кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права

Руденко Людмила Дмитрівна, к.ю.н., доцент, керівниця юридичної клініки ННІ права

Колеснікова Марія Вікторівна, к.ю.н., доцент, голова профспілкового комітету НІН права

Стеблянко Аліна Володимирівна, голова наукового товариства студентів, аспірантів та молодих вчених ННІ права

Крисько Артем Сергійович, студентський директор

Тарасенко Аліна Іванівна, в.о. голови профспілкової організації студентів ННІ права

Гром Світлана Анатоліївна, провідний фахівець навчальної частини  ННІ права