Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Докторантура

26 червня 2014 року рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України на кафедрі відкрито докторантуру зі спеціальності 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, що дає можливість молодим науковцям не зупинятись на досягнутому і продовжувати навчання. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки, опубліковані праці з обраної наукової спеціальності та в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні і теоретико-прикладні наукові дослідження.

Запрошуємо всіх бажаючих до вступу до аспірантури та докторантури юридичного факультету.

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою:

м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус Н, каб. 310, 311 (третій поверх).

         Тел. (0542) 33-70-94, 68-77-38.

Інформація для докторантів