Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Науково-дослідні та освітні проєкти

Станом на сьогодні в ННІ права з січня 2022 року реалізуються наступні науково-дослідні та освітні проєкти:

  1. НДР (за основним конкурсом) держбюджетне фінансування МОН України

Концептуальні засади реформування системи правоохоронних органів в сучасних умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки України

Керівник: Куліш А.М.        

Відповідальний виконавець: Миргород-Карпова В.В.

  1. НДР (молоді вчені), за держбюджетне фінансування МОН України

Розробка методики взаємодії правоохоронних органів України щодо протидії легалізації злочинних доходів

Керівник: Рєзнік О.М.        

Відповідальний виконавець: Бондаренко О.С.

  1. Освітні проєкт з науковою складовою – модуль Жана Моне

Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг

Керівник (координатор): Швагер О.В.

  1. Освітні проєкт з науковою складовою – модуль Жана Моне

Локальна демократія: кращі європейські практики для України

Керівник (координатор): Панкратова В.О.

  1. Освітній проєкт з науковою складовою – модуль Жана Моне

Міграційна політика та право ЄС у контексті цілей сталого розвитку

Керівник (координатор): Славко А.С.

Таблиця: Обсяги надходжень коштів для фінансування наукових досліджень і розробок ННІ права за загальним (ЗФ) та спеціальним (СФ) фондами 2020-2021 рр.

Обсяг фінансування

2020

2021

2022

Обсяг СФ+ЗФ, тис. грн

2 193,0

1 702,0

1 814,55

Обсяг СФ, тис. грн

1 061,0

1 167,0

904,75

Обсяг ЗФ, тис. грн

1 132,0

693,0

(з яких 158,0 БФ)

909,8

(з яких 55,9 БФ)

СФ/ЗФ

0,94

1,68

0,99

Таблиця: Дані про чисельність науково-педагогічних працівників, які працюють над виконанням НДР з оплатою праці у відношенні до загальної кількості осіб

Значення показника

Рік залучення до виконання НДР

Кількісний показник

Всього науково-педагогічних працівників

               2020

44

у тому числі науково-педагогічних працівників виконавці НДР

15

Всього науково-педагогічних працівників

2021

43

у тому числі науково-педагогічних працівників виконавці НДР

17

Всього науково-педагогічних працівників

2022

43

у тому числі науково-педагогічних працівників виконавці НДР

14