Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ВИМОГИ ДО ВКСНР

Додаток 1

до Положення про Всеукраїнський

конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

(пункт 6 розділу IІІ)

Додаток 2

до Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

(пункт 5 розділу ІV)

Перелік галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться Конкурс, базових вищих навчальних закладів, голів галузевих конкурсних комісій у  2017/2018 – 2019/2020 навчальних роках

 

 

п/п

 

Назва галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій), з яких проводиться Конкурс
Базові вищі навчальні заклади Конкурсу (назва, адреса та сайт)
Голова галузевої конкурсної комісії.

Телефон для довідок

 

1
2
3
4
1 Актуальні проблеми інклюзивної освіти Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115

http:// www.vmurol.com.ua,  http:// uu. edu.ua

Проректор

Коротєєва А.В.

(067) 328 28 21

2 Історія і археологія Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, 25006

http://www.kspu.kr.ua/

Проректор

Михида С.П.

(0522) 22 56 74

3 Філософія Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082

http://philosof.onu.edu.ua

Ректор

Коваль І.М.

(048) 726 35 13, (050) 645 23 77

4 Філософія, культурологія, політологія, право, соціологія, психологія, менеджмент освіти (англійською, німецькою, французькою мовами) Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01030

http://iif.npu.edu.ua/

Проректор

Торбін Г.М.

(044) 486 80 38

5 Управління фінансово-економічною безпекою Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Проспект Науки, 9-А, м. Харків, 61166

http://www.hneu.edu.ua, http://www.ea.hneu.edu.ua/

Ректор

Пономаренко В.С.

(057) 702 03 04

6 Право Національний університет «Одеська юридична академія»

Вул. Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, 65009

http://onua.edu.ua/

Проректор

Ульянова Г.О.

(048) 719 87 93

7 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права Національний авіаційний університет

Проспект Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03058

http://www.nau.edu.ua

Проректор

Харченко В.П.

(044) 406 70 35, 406 74 16,

406 75 97

8 Адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право

Запорізький національний університет

Вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600

https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/law

Проректор

Васильчук Г.М.

(061) 289 12 04, (061) 228 12 76

9 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Університет державної фіскальної служби України

Вул. Університетська, 31,  м. Ірпінь Київської області, 08201

http://www.nusta.edu.ua

 

Директор Інституту

Топчій В.В.

(04597) 60 300

10 Інтелектуальна власність Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Бульвар Т. Шевченка, 81, м. Черкаси, 18031

http://www.cdu.edu.ua/)

Проректор

Корновенко С.В.

(067)709 05 28, (097) 366 04 12

11 Публічне управління та адміністрування Київський національний торговельно-економічний університет

Вул. Кіото, 19, м. Київ , 02156

https://www.knteu.kiev.ua

Ректор

Мазаракі А.А.

(044) 531 49 73, 531 49 87

12 Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Проспект Гагаріна, 72, м. Дніпро, 49010

http://www.dnu.dp.ua

Проректор

Карплюк В.І.

(056)374 98 07

13

 

Міжнародне право Національний університет «Одеська юридична академія»

Вул. Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, 65009

http://onua.edu.ua/

Проректор

Ульянова Г.О.

(048) 719 87 93, 719 64 32

 

MON 1364 проведення конкурсу

Наказ МОН 605 Положення