Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Інформація про студентський профком ННІ права СумДУ

Невід’ємною частиною навчального процесу завжди виступає практичне застосування отриманих знань, навиків та вмінь на практиці з подальшим працевлаштуванням та продовженням особистісного професійного розвитку.

В Сумському державному університеті оцінювання знань студентів відбувається за кредитно-модульною системою (КМС).

Теоретичні матеріали до єдиного фахового вступного випробування

 

Інформація про навчання для студентів під час карантину

Каталог вивіркових дисциплін професійного і загального циклу підготовки