Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Правові горизонти

Про журнал
ISSN: 2519-2353

Зареєстрована назва: Pravovì gorizonti

Скорочена зареєстрована назва: Pravovì goriz.

Паралельна назва: Legal horizons

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: № 22248-12148ПР

Рік заснування: 2008

Засновник: Сумський державний університет (Суми, Україна)

Видавництво: Сумський державний університет (Суми, Україна)

Мови видання: Українська

Open Archive Initiative

Редакція журналу залишається на позиціях відкритого доступу та прагне якнайширшої популяризації доробку своїх авторів. Тому метадані всіх опублікованих статей передаються електронним бібліотекам та каталогам відкритого доступу (essuir.sumdu.edu.ua , тощо), коло яких постійно розширюється. Журнал відкритий для співпраці з усіма зовнішніми ресурсами.

Рецензованість журналу

Матеріали, подані до редакції, проходять процедуру закритого рецензування.

Політика журналу
Журнал «Правові горизонти» публікує статті різноманітної тематики правового світу для максимально широкої аудиторії читачів.

Журнал спрямований на висвітлення результатів наукових досліджень у вітчизняній правовій сфері та інтеграції набутих знань у світовий науковий і дослідницький простір.

Видання відкрите для публікації як українських, так і зарубіжних вчених, що має забезпечувати розвиток юридичних наук на українському та міжнародному рівнях.

У «Правових горизонтах» публікуються важливі для всього суспільства правові теми. Їх тлумачення, обговорення та більш детальне розкриття дає можливість поширювати журнал для широкої аудиторії читачів та передплатників. Деталізація норм українського законодавства та впровадження нових світових правових механізмів розширює цікавість і закордонних читачів до видання. Тому досвід і знання зарубіжних науковців та юристів-практиків є незамінним у публікаціях журналу «Правові горизонти».

Журнал «Правові горизонти» є українським вітчизняним виданням, проте публікації декількома мовами (українською, російською та англійською) розширює горизонти видання.

Нові ідеї молодих науковців є важливим вкладом у сучасну правову науку. Реалії сьогодення потребують змін та нововведень. Так, редакційна рада журналу «Правові горизонти» має на меті стирати кордони та поглянути на право у зовсім іншому вимірі.

Авторами публікацій в журналі можуть бути студенти, аспіранти, здобувачі наукових ступенів, викладачі ВНЗ, науковці та практики, тому вливання нових ідей та вмінь в правову науку забезпечено.

Політика журналу не стоїть на місці, а змінюється разом із наукової новизною та досягненнями його авторів. Відкриття нових горизонтів правових знань, забезпечення детального обговорення поточних питань і проблем сучасної юридичної науки, огляд вітчизняного і міжнародного законодавства та пропонування нових інноваційних досліджень – є першочерговим завданням діяльності редакційної рада науково-практичного юридичного журналу «Правові горизонти».

Завдання та цілі журналу

Ласкаво просимо до журналу «Правові горизонти»!

Журнал «Правові горизонти» запрошує Вас до захопливої подорожі пізнання юридичної науки у різних галузях права.

Журнал створює простір для висвітлення цікавих ідей та інформації, просвітництва та навчання, обміну знаннями та досвідом між науковцями та практикуючими юристами, викладачами та студентами.

Теоретики та практики всього юридичного світу на шпальтах нашого журналу мають змогу поділитися результатом своїх досліджень, теоріями та поглядами щодо розвитку різних галузей права в умовах світової глобалізації та становлення інформаційного суспільства.

Основними програмними завданнями «Правових горизонтів» є:

-​ публікація результатів наукових досліджень;

-​ підвищення професійної компетенції фахівців;

-​ ознайомлення практикуючих правників з актуальними проблемними питаннями різних галузей юриспруденції;

-​ поширення наукових знань та передового досвіду у галузі права;

-​ удосконалення методики викладання юридичних дисциплін;

-​ інтеграція вітчизняної юридичної науки та освіти у Світовий освітній і дослідницький простір.

Сфера впливу журналу «Правові горизонти» є досить широка та спрямована на:

-​ допомогу науковцям в поширенні своїх доробків та ідей;

-​ налагодження продуктивного діалогу між науковцями та практикуючими юристами;

-​ публікацію результатів теоретичних досліджень, які спрямовані на підвищення розуміння права та ефективності правової діяльності.

Журнал має на меті висвітлювати актуальні питання теорії держави та права, цивільного, кримінального, господарського, адміністративного, конституційного права та процесів; тощо. Створити міцну наукову платформу, яка зацікавить як вітчизняних, так і зарубіжний вчених , юристів-практиків та підприємців.

Щодня увесь науковий простір змінюється та модернізується, тому журнал «Правові горизонти» готовий змінюватися разом із наукою та правом, розширювати свої горизонти та аудиторію.

Контактна інформація

Юридична адреса засновника:

40007, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Римського-Корсакова 2

Сумський державний університет.

Місцезнаходження редакції (Головний редактор)

Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету

40000, Україна , Сумська область, м. Суми

вул. Петропавлівська, 57

Веб-сайт: http://law-review.sumdu.edu.ua/

E-mail: [email protected]

Головний редактор: Гаруст Юрій Віталійович

Випусковий редактор: Павленко Богдана Олегівна

Телефон: +380953311402

E-mail: [email protected]