Browse By

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ

План роботи вченої ради Навчально-наукового інституту права СумДУ на 2019 – 2020 н.р.

Розглянутий та затверджений на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту права СумДУ  05 вересня 2019 р., протокол №1

 

5 вересня 2019 р.

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2019-2020 р.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Сухонос В.В.

 1. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2019-2020 н.р.

Доповідач – Уткіна М.С.

Відповідальний – Куліш А.М.

3 жовтня 2019 р.

 1. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2018-2019 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права, результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР у 2018-2019 н. р. та визначення основних напрямків роботи в 2019 – 2020 н.р.

Доповідач – Рєзнік О.М.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.

Доповідач – Рєзнік О.М.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Заслуховування звітів аспірантів та здобувачів ННІ права

Доповідачі –  Рєзнік О.М.

Відповідальний – Стогова О.В.

7 листопада 2019 р.

 1. Сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.

Доповідач – Денисенко С.І.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет

Доповідач – Думчиков М.О.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

5 грудня 2019 р.

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2020 р.

Доповідач – Гаруст Ю.В., Сухонос В.В., Пахомов В.В., Завгородня В.М.

Відповідальний – Рєзнік О.М.

 1. 2. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2020 рік.

Доповідач – Рєзнік О.М. Гаруст Ю.В., Каріх І.В., Сухонос В.В., Пахомов В.В., Завгородня В.М.

Відповідальний – Куліш А.М.

6 лютого 2020 р.

 1. 1. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан видавничої діяльності в ННІ права за 2019 р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

5 березня 2020 р.

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2019-2020 н.р.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Корж С.А., Сорокоумов Г.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

Доповідач – Янішевська К.Д., Харченко А.Л.

Відповідальний – Янішевська К.Д.

2 квітня 2020 р.

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права

Доповідач – Глущенко Н.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 1. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання

Доповідач – Ільченко О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

4 червня 2020 р.

 1. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.

Доповідач – Янішевська К.Д.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. 2. Стан виконання рішень вченої ради інституту.

Доповідач – Плотнікова М.В.

Відповідальний – Стогова О.В.

 1. Про фактичне виконання навантаження кафедрами ННІ права.

Доповідач – Стогова О.В.

Відповідальний – Куліш А.М.

 

Згідно затвердженого плану роботи вченої ради ННІ права кадрові, конкурсні, процедурні питання вносяться до порядку денного за 10 днів до засідання рішенням голови Вченої ради за погодженням з заступниками директора за відповідними напрямками діяльності.

Голова вченої ради                                                                                                                                                                  В. В. Сухонос

Секретар                                                                                                                                                                                  М. В. Плотнікова