ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Інформація про засідання вченої ради ННІ права

На засіданні від 18 червня 2020 р. розглянуто такі питання:

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права.
 2. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.
 3. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.
 4. Стан виконання рішень вченої ради інституту.
 5. Про реорганізацію кафедри КПТІДП шляхом поділу її на дві кафедри.
 6. Про рекомендацію до видання збірнику тез доповідей Міжнародної науково-методичної конференції «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції»
 7. Про рекомендацію до видання навчального посібника «Деякі аспекти правового регулювання праці медичних працівників» (укладач д.ю.н., доцент, Кисельова О.І.)

На засіданні від 5 грудня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Про розгляд атестаційних матеріалів Самойленка А.Л. для отримання вченого звання доцента кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін.
 2. Сучасний стан та нові перспективи практично-орієнтованої складової підготовки студентів ННІ права.
 3. Про присутність в інформаційному просторі та стан просування веб-ресурсів ННІ права у мережі інтернет
 4. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2020 р.
 5. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2020 рік.
 6. Затвердження теми дисертацій аспірантам та докторантам.
 7. Рекомендація до видання:

– монографії «Міжнародні фінанси та міжнародна фінансова допомога в Україні: адміністративно-правовий аспект» (д.ю.н., доц. Гаруст Ю.В. та к.ю.н. Миргород-Карпова В.В.);

– монографії «Law Enforcement Authorities as Subjects of Economic Security of Ukraine» (д.ю.н., доц. Гаруст Ю.В. та к.ю.н. Мельник В.І.);

– навчального посібника “Адміністративна відповідальність та правопорушення (в схемах та таблицях)» (автори д.ю.н. Куліш А.М. та д.ю.н. Рєзнік О.М.).

На засіданні від 7 листопада 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Затвердження тем дисертаційних робіт, загальних планів наукової роботи та планів наукової роботи на 1-й рік підготовки аспірантам.
 2. Утворення апробаційної ради в ННІ права (для захисту аспірантів зі спеціальності “081 Право” доктор філософії).

На засіданні від 3 жовтня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Про заміщення посади завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства.
 2. Про розгляд атестаційних матеріалів Колєснікової М.В. для отримання вченого звання доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 3. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2018-2019 н.р.
 4. Підсумки роботи студентського наукового товариства ННІ права, результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР у 2018-2019 н. р. та визначення основних напрямків роботи в 2019 – 2020 н.р.
 5. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.
 6. Заслуховування звітів аспірантів та здобувачів ННІ права
 7. Затвердження положення про лабораторію кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права.

На засіданні від 5 вересня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1.  Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2019-2020 р.
 2. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2019-2020 н.р.

На засіданні від 13 червня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Реалізація програм академічної мобільності, співпраця із закордонними навчальними закладами та дослідницькими центрами, участь у міжнародних грантових програмах та проектах ННІ права.
 2. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.
 3. Про рекомендацію студентів для призначення іменних стипендій Голови обласної державної адміністрації, Президента України, Кабінету Міністрів України.
 4. Про фактичне виконання навантаження кафедрами навчально-наукового інституту права.
 5. Щодо заходів, спрямованих на забезпечення реалізації принципів академічної доброчесності у ННІ права.
 6. Про розгляд атестаційних матеріалів Янішевської К.Д. для отримання вченого звання доцента кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства
 7. Про рекомендацію до видання:
 • монографії к.ю.н., доцента Денисенка Сергія Івановича «Міжнародно-правові стандарти спрощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі»;
 • монографії к.ю.н., доцента Щербак Світлани Володимирівни «Теоретичні основи виконавчого процесу     України»;
 • видання підручника «Кримінальне право України. Особлива частина» (автори – професор, д.ю.н. Сухонос Віктор Володимирович; д.ю.н. Сухонос Володимир Вікторович та к.ю.н. Білоконь Руслан Михайлович).
  1. Про розгляд заяви щодо надання переривання підготовки здобувачу.
  2. Стан виконання рішень вченої ради інституту.
  3. Про рекомендацію щодо зарахування Мельника В.І., до докторантури СумДУ.

На засіданні від 27 травня 2019 р. розглянуто такі питання:                       

  1. Призупинення підготовки у аспірантурі аспіранту ННІ права.
  2. Заслуховування звітів аспірантів ННІ права.

На засіданні від 4 квітня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання.
 2. Стан виконання рішення вченої ради від 6 грудня 2018 р. за результатами розгляду питання «Стан забезпечення якості підготовки фахівців в Навчально-науковому інституті права».
 3. Затвердження та зміна тем дисертацій аспірантам.

 

На засіданні від 7 березня 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2018-2019 н.р.
 2. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права
 3. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права

 

На засіданні від 6 лютого 2019 р. розглянуто такі питання:

 1. Стан грантової та госпрозрахункової діяльності у 2018 році та основні завдання на 2019 рік
 2. Стан видавничої діяльності на кафедрах
 3. Про розгляд атестаційних матеріалів для отримання вчених звань:

– Пахомова В.В. для отримання вченого звання професора кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства

– Чурилової Т.М. для отримання вченого звання доцента кафедри міжнародного, європейського та цивільно-правових дисциплін

– Колєснікової М.В. для отримання вченого звання доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

  1. Про рекомендацію до видання монографії «Державний механізм забезпечення національної безпеки: інституціонально-правова та технологічна парадигми» (автори – д.ю.н., проф. Сухонос В.В.; д.ю.н., проф. Сухонос В.В. (мол.).
  2. Про переведення аспіранта з підготовки за контрактною формою на бюджет.

На засіданні від 14 січня 2019 р. розглянуто такі питання:

  1. Рекомендація кандидатури для призначення іменної стипендії Президента України.
  2. Рекомендація кандидатури для призначення іменної стипендії ім.М.С. Грушевського.

На засіданні від 6 грудня 2018 р. розглянуто такі питання:

 1. Сучасний стан та нові перспективи розвитку міжнародної роботи ННІ права.
 2. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2019 р.
 3. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.
 4. Про рекомендацію до видання:

– монографії «Державний контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні» (автори – д.ю.н. Пахомов В.В.; к.ю.н. Больбіт Ю.Л.);

– монографії «Адміністративні процедури в діяльності господарських судів України» (автори – д.ю.н. Пахомов В.В.; к.ю.н. Рунова В.В.);

– науково-практичного посібника «Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг» (автори к.ю.н., ст. викладач кафедри КПДС ННІ права СумДУ Бондаренко Ольга Сергіївна; к.ю.н., доц., професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ Кришевич Ольга Володимирівна; д.ю.н., доц., зав. кафедри КПДС ННІ права СумДУ Пахомов Володимиро Васильович);

–  монографіЇ «Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів із забезпечення фінансово-економічної безпеки України» (автор – к.ю.н., доцент Рєзнік О.М.)

  1. Про розгляд заяви щодо надання переривання підготовки здобувачу.
  2. Про затвердження тем дисертаційних робіт аспірантам, зміна наукового керівника аспіранту, відрахування, поновлення підготовки аспірантів.

На засіданні від 1 листопада 2018 р. розглянуто такі питання:

 1. Про заміщення посади завідувача кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін.
 2. Про заміщення посади професора кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін.
 3. Про обрання на посаду доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 4. Підсумки роботи студентського наукового товариства юридичного ННІ права у 2017-2018 н. р.
 5. Результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР у 2017-2018 н. р. та визначення основних напрямків роботи в 2018 – 2019 н.р.
 6. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.
 7. Заслуховування звітів аспірантів та здобувачів ННІ права.
 8. Затвердження тем дисертацій для аспірантів
 9. Зміна теми аспірантці кафедри МЄП та ЦПД Дмитренко О.О.

 

На засіданні від від 04 жовтня 2018 р. розглянуто такі питання:

Про рекомендацію до видання монографії “Механізм держави і місцеве самоврядування: дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі” (автор д.ю.н., професор В.В. Сухонос).

На засіданні від 06  вересня 2018 р. розглянуто такі питання:

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2018-2019 р.
 2. Підсумки роботи у 2017-2018 н. р. щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2018 – 2019 н.р.
 3. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2017-2018 н.р.
 4. Про розгляд атестаційних матеріалів Денисенка С.І. для отримання вченого звання доцента кафедри міжнародного, європейського та цивільно-правових дисциплін
 5. Рекомендація на здобуття стипендій КМУ для молодих вчених Рєзніка О.М.
 6. Продовження призупинення підготовки дисертаційної роботи здобувачу.
 7. Поновлення терміну підготовки дисертаційної роботи здобувачу.
 8. Затвердження додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності

12.00.07 «Адміністративне право і процес; інформаційне право; фінансове право»

 1. Зміна наукового керівника аспірантам кафедри МЄПЦПД.
 2. Призначення другого наукового керівника аспіранту кафедри АГПФЕБ.
 3. Питання запровадження Наказу ректора СумДУ від 31.08.18 №0585-І «Про встановлення нормативів щодо зменшення навчального навантаження».
 4. Рекомендація кандидатури студента на призначення іменної стипендії.

На засіданні від 18 червня  2018 р. розглянуто такі питання:

 1. Про заходи щодо вдосконалення структури ННІ права.
 2. Про обрання на посаду доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 3. Про розгляд атестаційних матеріалів Денисенка С.І. для отримання вченого звання доцента кафедри міжнародного, європейського та екологічного права.
 4. Затвердження тем дисертаційних робіт.
 5. Атестація аспіранта кафедри ЦПДФП та МЄЕП.
 6. Стан роботи кураторів навчальних груп І курсу.
 7. Про рекомендацію до видання:
 • монографії професора кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Дегтярьова С.І. «Державні інституції та чиновники періоду гетьманату П. Скоропадського» – доповідач Сухонос В.В.;
 • монографії доцента кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права Лобко Н.В. «Генеалогічні джерела: інформаційний потенціал і методика складання родоводів українців» – доповідач Сухонос В.В.;
 • колективної монографії «Апеляційні суди у системі суб’єктів адміністративного права» (автори Кубишкіна А.О., Андрійченко Н.С., Рєзнік О.М.) – доповідач Гаруст Ю.В.;
 • рукопису енциклопедичного видання «Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення» (у колективі авторів Завгородня В.М.).
 1. Стан виконання рішень вченої ради інституту.
 2. Щодо відповідності аудиторій та кабінетів першого поверху навчального корпусу К-2 Санітарним нормам мікроклімату виробничих приміщень.
 3. Рекомендація кандидатур студентів на призначення іменних стипендій.
 4. Рекомендація Рєзніка О.М. до докторантури СумДУ.

На засіданні від 10 травня 2018 р. розглянуто такі питання:

 1. Затвердження   матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Реформуванняправової системи в контексті євроінтеграційних процесів” яка відбудеться 18–19 травня 2018 року.
 2. Рекомендація до видання підручника «Кримінальне право України. Загальна частина», автори професор, д.ю.н. Сухонос Віктор Володимирович та к.ю.н. Білокінь Руслан Михайлович.
 3. Атестація аспірантів кафедри АГПФЕБ.
 4. Продовження терміну переривання підготовки дисертаційного дослідження здобувачу кафедри КПДС.
 5. Звіт здобувачів кафедри КПДС.

На засіданні від 05 квітня 2018 року розглянуто такі питання:

 1. Реалізація програм академічної мобільності, навчання іноземних громадян, інших форм діяльності в міжнародному просторі в інституті права
 2. Стан забезпечення навчальними матеріалами дистанційної форми навчання
 3. Затвердження звітів аспірантів.

На засіданні від 01 березня 2018 року розглянуто такі питання:

 1. Стан виховної та позанавчальної роботи в інституті права.
 2. Стан та перспективи розвитку студентського самоврядування в інституті права.
 3. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2017-2018 н.р.
 4. Про заміщення посади завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права.
 5. Про розгляд атестаційних матеріалів Рєзніка О.М. для отримання вченого звання доцента кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки.
 6. Затвердження Додаткових програм кандидатського іспиту зі спеціальності 12.00.07.

На засіданні від 01 лютого 2018 року розглянуто такі питання:

 1. Стан наукової, грантової та госпрозрахункової діяльності та основні завдання на 2018 рік
 2. Підсумки успішності студентів за осінній семестр 2017-2018 н.р.
 3. Про заміщення посади професора кафедри конституційного права, теорії та історії держави і права
 4. Рекомендація до видання навчального посібника «Основи українського законодавства (що потрібно знати іноземцю в Україні)» (укладачі Гаруст Ю.В., Павленко Б.О.)
 5. Про рекомендацію на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.
 6. Про призначення другого наукового керівника аспіранту.
 7. Переведення аспіранта з заочної форми (контракт) на вечірню форму (бюджет) навчання.

Про затвердження теми науково-дослідної роботи кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства «Організаційно-правові засади функціонування правоохоронної, судової та фінансової систем України» та керівника науково-дослідної роботи

На засіданні від 25 січня 2018 року розглянуто таке питання:

Про рекомендацію кандидатури  на призначення іменної стипендії Президента України.

На засіданні від 7 грудня 2017 року розглянуто такі питання:

 1. Стан розвитку наукової діяльності на кафедрах ННІ права та її основні завдання на 2018 р.
 2. Стан забезпечення якості підготовки фахівців в інституті права.
 3. Про заміщення посади завідувача кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки
 4. Про рекомендацію до друку монографії к.ю.н., доцента Кобзєвої Т.А. «Адміністративно-правове забезпечення управління фінансовою системою України».
 5. Про рекомендацію до друку монографії викладача Іваненко Д.Д., Мартин А.Г.: «Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері державної реєстрації прав на земельні ділянки в Україні та Німеччині: порівняльно-правовий аспект»
 6. Продовження переривання підготовки у аспірантурі аспіранта кафедри АГПФЕБ

На засіданні від 2 листопада 2017 року розглянуто такі питання:

 1. Підсумки роботи у 2016–2017 н. р. щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2017 – 2018 н.р.
 2. Про результати участі студентів ННІ права у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах НДР та основні напрямки роботи в 2017–2018 н.р.
 3. Підсумки роботи студентського наукового товариства юридичного ННІ права в 2016–2017 н. р.
 4. Підсумки осінньої вступної кампанії в аспірантуру.
 5. Затвердження тем кандидатских робіт аспірантам
 6. Про стан та завдання розвитку міжнародної діяльності ННІ права
 7. Про розгляд атестаційних матеріалів Солонар А.В. для отримання вченого звання доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки
 8. Про рекомендацію до друку монографії д.ю.н., професора Сухоноса В.В. та д.ю.н., професора Сухоноса В.В.(мол.) «Склад злочину: закон, теорія та практика»
 9. Про рекомендацію до друку монографії «Проблеми правового регулювання відносин на фінансовому ринку в умовах глобалізації», підготовлену авторським колективом кафедри цивільно-правових дисциплін та фінансового права за редакцією д.ю.н., професора В.Д. Черндачука та д.ю.н., доцента М.В. Старинського.
 10. Відрахування здобувача ННІ права
 11. Продовження переривання терміну підготовки дисертаційної роботи здобувача

На засіданні від 28 вересня 2017 року розглянуто такі питання:

Заслуховування звітів, затвердження індивідуальних навчальних планів та переведення на наступний рік навчання аспірантів ННІ права

На засіданні від 14 вересня 2017 року розглянуто таке  питання:

 1. Про переведення докторанта з відривом від виробництва Кобзєву Т. А. на 3-й рік навчання та затвердження індивідуального навчального плану на 3-й рік.

На засіданні від 7 вересня 2017 р. розглянуті такі питання:

 1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2017-2018 р.
 2. Підсумки роботи у 2016-2017 н. р. щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2017 – 2018 н.р.
 3. Підсумки успішності студентів у весняному семестрі 2016-2017 н.р.
 4. Затвердження теми дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук аспірантці 1 року навчання Золотій Л.В.
 5. Рекомендація до друку:

1) монография «Противодействие торговли людьми: правовые и социально-экономические аспекты» (авторы Прокопенко О.В., Ау Т.И., Балгимбеков Д.У., Усик Ю.И., Сейтхожин Б.У.) – доповідач Куліш А.М.

2) Навчальний посібник «Civil Law. Part 1» (укладачі – Гончарова А.В., Рєзнік О.М.) – доповідач Чернадчук В.Д.

На засіданні від 5 вересня 2019 р. розглянуто такі питання:

1. Затвердження плану роботи Вченої ради ННІ права на 2019-2020 р.
2. Підсумки роботи щодо формування контингенту осіб, що навчаються за усіма освітніми ступенями та курсами, основні завдання на 2019-2020 н.р.