ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

Участь аспірантки ННІ права у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми трансплантації та донорства органів»

Аспірантка ННІ права, Марина Новицька (науковий керівник – А. М. Куліш) взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми трансплантації та донорства органів», яка відбулась в Державному закладі «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» за участю Запорізького державного медичного університету та Асоціації хірургів Запорізької області. Марина Новицька виступила із доповіддю на тему «Сучасний стан нормативно-правового забезпечення трансплантації органів та тканин людині в Україні».

На конференції були висвітлені найактуальніші питання трансплантації та донорства органів і тканин людини: історичний та правовий аспект трансплантології, перспективи розвитку сфери трансплантації, сучасні методи лікування хворих в умовах відсутності трансплантацій, механізм та процедура встановлення LVAD (механічного серця), критерії відбору пацієнтів для постановки в «лист очікування» для майбутньої трансплантації, профілактика та лікування пацієнтів після трансплантації органів, впровадження інноваційних біомедичних клітинних та тканино-інженерних продуктів, процедура констатації смерті мозку та її правові аспекти, психологічні та правові аспекти бесіди трансплант-координатора з родичами потенційного донора.

Серед учасників конференції були: Б. М. Тодуров., д.мед.н., проф., заслужений лікар України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, директор Інституту серця МОЗ України, лауреат всеукраїнської премії «Гордість країни 2011» в номінації «Лікар року», О. С Никоненко. д.мед.н., проф., Ректор Державного закладу «Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства охорони здоров’я України», професор кафедри трансплантології та ендокринної хірургії з курсом серцево-судинної хірургії, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат державної премії України в сфері науки і техніки та багато інших провідних фахівців у даній галузі, а також – представники із Німеччини, Австрії і інших країн.

У ННІ права СумДУ відкрита нова освітня програма «Медичне право» в рамках спеціальності 081 «Право» за освітнім ступенем «магістр».