ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)
09188149

Науково-дослідна робота кафедри ТІДП

У 2013-2015 рр. кафедра працює над науковою темою «Питання регіональної історії України» (реєстраційний номер 0113U001745). З 2015 р. викладачі також задіяні у роботі над фундаментальним дослідженням«Історичний розвиток порубіжжя Північно-Східної України як засіб конструювання загальнонаціональної моделі історичної пам’яті», що має держбюджетне фінансування (реєстраційний номер 0115U000677).

Силами кафедри видається два фахових наукових журнали з історії, які обліковуються міжнародними наукометричними базами.

Starovuna

Сумська старовина 

SumIstJurСумський історико-архівний журнал

Співробітники кафедри є членами редколегії та авторами обласної книги «Реабілітовані історією» та обласного тому «Книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр.». За участі викладачів кафедри до 60-ї річниці Сумського державного університету підготовлено науково-популярного видання «Сумський державний університет: історія і сучасність: 60 років на просвітницькій ниві» та довідника «Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській ниві».

Кафедра спільно з Науково-дослідним центром історичного краєзнавства СумДУ бере участь в організації Міжнародної наукової конференції “Слово о полку Ігоревім” та його епоха”, що проводиться раз на два роки у м.Путивлі.

На базі кафедри раз на два роки проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи».

У квітні 2014 р. кафедра спільно з колегами з Південно-Західного університету (Курськ, РФ) організувала і провела Міжнародну науково-практичну конференцію «Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення».

 

Електронні версії матеріалів конференцій, виданих кафедрою:

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2011 р.  – Суми: СумДУ, 2011. – Ч.1. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19566).

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2011 р. – Суми: СумДУ, 2011. – Ч.2. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19568).

Суспільно-політичні процеси на українських землях: зб. матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 21 травня 2013 р. – Суми: СумДУ, 2013. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31190).

Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення: зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 18 квітня 2014 р. – Суми – Курськ : Сумський державний університет, Південно-Західний державний університет, 2014. – Ч. 2, Т. 1. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34430 ).

Особистість, суспільство, держава: проблеми минулого і сьогодення : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 18 квітня 2014 р. – Суми – Курськ : Сумський державний університет, Південно-Західний державний університет, 2014. – Ч. 2, Т. 2. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34615 ).

Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: у 2-х ч., м. Суми, 17 квітня 2015 р. Ч.1. – (Режим доступу:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39584).

 Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: у 2-х ч., м. Суми, 17 квітня 2015 р. Ч.2. – (Режим доступу:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41544).

  

Викладачі кафедри брали участь у міжнародних (Див. розділ «Міжнародне співробітництво»), а також у всеукраїнських наукових конференціях:

 • «Конотопський край в роки національно-визвольної війни українського народу (середина – кінець XVII ст.)» (До 350-річчя Конотопської битви) (Конотоп, липень 2008 р., Власенко В.М., Звагельський В.Б.).
 • «Голодомор на Сумщині: історія в контексті сучасного погляду» (Суми, листопад 2008 р., Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Власенко В.М.).
 • ІХ джерелознавчі читання (Київ, грудень 2008 р., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Дегтярьов С.І., Лобко Н.В.).
 • Обласна науково-практична конференція, присвячена 65-й річниці перемоги у Великій  Вітчизняній  війні  «Велика  Вітчизняна  війна  1941-1943 рр.: очима істориків, мовою документів, дослідженнями пошуковців» (Суми, травень 2010 р., Нестеренко В.А.)
 • «Соціально-гуманітарні проблеми сучасної молоді в Україні» (Суми, 2010, Нестеренко В.А., Власенко В.М., Дегтярьов С.І., Клименко В.А., Лобко Н.В., Король В.М.),
 • «Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» (Київ, 2010, Семенов В.М.).
 • ХХ наукова геральдична конференція Українського геральдичного товариства (Львів, 2011, Лобко Н.В.),
 • ХІІ Джерелознавчі читання (Київ, 2011, Нестеренко В.А., Дегтярьов С.І., Лобко Н.В.),
 • «Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект» (Миколаїв, 2011, Нестеренко В.А., Дегтярьов С.І., Клименко В.А., Король В.М.)
 • «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи» (Суми, 2011, Нестеренко В.А., Власенко В.М., Дегтярьов С.І., Клименко В.А., Лобко Н.В., Король В.М.),
 • «Гуманітарні основи сучасного знання» (Миколаїв, 2012, Клименко В.А., Король В.М.).
 • ХІІІ Джерелознавчі читання (Київ, 2012, Нестеренко В.А., Дегтярьов С.І., Лобко Н.В., Король В.М.),
 • «Гендерна мапа України» (Суми, 2012, Король В.М.).
 • Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Архівознавство та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі» (Київ, 2013, Лобко Н.В.).
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи» (Суми, 2013, Нестеренко В.А., Власенко В.М., Дегтярьов С.І., Клименко В.А., Лобко Н.В., Король В.М.).
 • «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» (Суми, 2014, Король В.М.).
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи» (Суми, 2015, Власенко В.М., Дегтярьов С.І., Король В.М., Лобко Н.В., Нестеренко В.А., Теліженко Л.В.).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1/9-836 від 24.12.2008 р. на базі кафедри історії СумДУ у 2008/2009 н.р. проводився ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових праць з відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу. Мета конкурсу – активізація наукової роботи студентів у галузі вивчення проблемних сторінок української історії XVIII століття, спонукання їх до осмислення важливості подій, пов’язаних з виступом гетьмана Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу, виховання поваги до минулого свого народу. Підсумкова науково-практична конференція відбулася 23 квітня 2009 р.

 

Викладачі кафедри історії є організаторами у літературній вітальні університету «круглих столів», «історичних годин», присвячених Кирило-Мефодіївському братству, Першій російській революції, подіям Першої і Другої світових війн, аграрній реформі П. Столипіна, Українській революції 1917-1921 рр., першому українському уряду (1917), Українській державі 1918 р., Акту Злуки УНР і ЗУНР, Голодомору 1932-1933 рр., політичним репресіям 30-х років, голоду 1946-1947 рр., Українській групі сприяння виконанню Гельсінських угод, ювілеям українських політичних і державних діячів, митців – В. Винниченку, С. Єфремову, В. Липинському, М. Макаренку, С. Тимошенку.

emblema SumDU

СумДУ – мрія абітурієнта

Як повідомило управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, наш університет викликав неабиякий ажіотаж. Так, серед п’яти вищих навчальних закладів області ІІІ-ІV рівнів акредитації СумДУ прийняв найбільшу кількість заяв від абітурієнтів – більше 7 500. (більше…)