ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НАСТУПНИМИ АКТАМИ:

 1. Конституція України
 2. Кодекс законів про працю
 3. Закон України «Про зайнятість населення»
 4. Закон України «Про колективні договори і угоди»
 5. Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності»
 6. Закон України «Про оплату праці»
 7. Закон України «Про відпустки»
 8. Закон України «Про охорону праці»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170, якою затверджене Положення про порядок укладання                   контрактів   при прийнятті (найманні) на роботу працівників
 10. Закон України «Про вищу освіту»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 100 «Про затвердження Порядку обчислення  середньої заробітної    плати»
 12. Положення про порядок компенсації працівникам втрати частин заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1427
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98«Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а  також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково  утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»
 14. Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 N 744 Про затвердження Положення про обрання   та прийняття на роботу  науково-педагогічних   працівників вищих навчальних закладів третього   і четвертого рівнів акредитації
 15. Лист Мінсоцполітики N 469/18/99-15 від 17.08.2015 р. щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності
 16. Лист Мінсоцполітики  від 16.07.2015 р. N 302/06/186-15 Про застосування дисциплінарних стягнень до працівників за прогул без поважних причин
 17. Лист МінсоцполітикиN 76/13/116-15 від 25.02.2015 р. «Щодо надання соціальної відпустки працівникам, які мають дітей»
 18. Лист Мінсоцполітики N 4053/0/14-15/18 від 24.03.2015 р. щодо виплати грошової компенсації за невикористану соціальну відпустку
 19. Лист Мінсоцполітики N 3791/8/14-15/10 від 19.03.2015 р. щодо змін, пов’язаних з прийняттям Державного бюджету України на 2015  рік, підвищення заробітної плати працівників бюджетної сфери, індексації грошових доходів населення та інших питань соціального  забезпечення
 20. Лист МінсоцполітикиN 4/13/116-15 від 12.01.2015 р. «Щодо відпусток без збереження зарплати»
 21. Лист Мінсоцполітики N 3050/0/06/14 від 06.10.2014 р. «Про строки позовної давності, що застосовуються до трудових спорів» 
 22. Лист Мінсоцполітики N 143/06/187-14 від 10.09.2014 р. щодо звільнення після закінчення строкового трудового договору вагітних  жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років 
 23. Лист Мінсоцполітики N 88/0/15-14/06 від 13.08.2014 р. щодо звільнення працівника у зв’язку із закінченням строку трудового  договору (контракту) 
 24. Лист Мінсоцполітики N 1126/13/84-14 від 06.08.2014 р. «Про врахування премій при оплаті відрядження»

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ :

 1. Закон України “ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
 2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
 3. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»
 4. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»
 5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

АКТИ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

 1. Наказ «Про порядок заміщення посад науково-педагогічних працівників СумДУ за основним штатом» від 27.03.2014
 2. Типова посадова інструкція здійснення працівником університету діяльності на посаді викладача
 3. Кодекс корпоративної культури сумського державного університету
 4. Колективний договір СумДу
 5. Профспілкова організація Сумду – Сайт
 6. Колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013-2015 роки
 7. Колективний договір між адміністрацією та профспілковими організаціями Сумського державного університету на 2013-2015 роки (зі змінами та доповненнями 2014 року)