ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА СУМДУ (Кліп)

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ!

Головне територіальне управління юстиції в Сумській області запрошує на роботу випускників та студентів старших курсів.

 

Стажування молоді в органах юстиції Сумської області

Основним видом практичної підготовки державного службовця для заміщення відповідної посади державної служби є стажування в державних органах.

На сьогоднішній день молоді перспективні громадяни мають можливість пройти стажування в органах юстиції в будь-якому районному центрі Сумської області та безпосередньо у місті Суми в апараті головного територіального управління юстиції та його структурних підрозділах.

Наказом Головного територіального управління юстиції у Сумській області від 22.05.2017 № 200/06 затверджено Порядок проходження стажування громадян з числа молоді в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах, який розміщений на офіційному веб-сайті головного територіального управління юстиції за посиланням – http://sumyjust.gov.ua/doc.html. Термін «молодь» у даному випадку вживається у такому значенні: громадяни України віком до 25 років, які є студентами третього і вище курсів вищих навчальних закладів за спеціальностями галузі знань «Право» або отримали вищу освіту у галузі знань «Право» та не перебувають на посадах державної служби.

Стажування проводиться з метою надати можливість громадянам долучитися до роботи в галузі державного управління, ознайомити їх з функціонуванням державної служби, вступом на державну службу та її проходженням, активізувати розвиток особистісних якостей шляхом залучення до державної служби.

Стажування громадян з числа молоді в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах може проводитись строком від двох тижнів до шести місяців.

Для того, щоб розпочати стажування в органах юстиції Сумської області, у першу чергу необхідно подати онлайн-анкету на сайті «Он-лайн будинок юстиції» (розділ «Соціальний ліфт», вкладка «Стажування») за посиланням: https://online.minjust.gov.ua/sotsialnyj-lift/.

Протягом одного-двох днів анкета надходить до Міністерства юстиції України, а звідти надсилається до головного територіального управління юстиції за допомогою електронних засобів зв’язку. Потенціальний стажист має з’явитися до відділу персоналу для з’ясування місця та терміну стажування, а також для написання заяви про допущення до стажування. До заяви додається подання керівника структурного підрозділу головного територіального управління юстиції, де така особа буде проходити стажування. Зарахування на стажування оформлюється наказом начальника головного територіального управління юстиції.

Головне територіальне управління юстиції забезпечує стажиста на час проходження стажування належними умовами: сучасними засобами оргтехніки, телефонним зв’язком, необхідними законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими, методичними матеріалами з правових питань.

Проведення стажування на державній службі орієнтується, в основному, на короткотермінове стажування, що має переважно ознайомлювальний характер. Однак, за період стажування молодий спеціаліст має можливість ознайомитися з порядком проходження державної служби, зі специфікою роботи відповідного відділу, що у перспективі може допомогти пройти конкурсний відбір на заміщення бажаної посади в органах юстиції Сумської області.

За додатковою інформацією можна звернутися за телефоном відділу персоналу – (0542) 65-02-07 або на електронну адресу – yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua.

 

 

 

1 

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БЕЗ СТАЖУ

2

Запрошуємо на роботу до органів юстиції Сумської області молодих спеціалістів без досвіду роботи.

Ознайомитись з переліком вакансій можна за посиланням:

http://sumyjust.gov.ua/ogoloshennya-pro-konkurs.html.

Особи, які мають намір займати посади державної служби проходять конкурсний відбір у встановленому законом порядку.

З Порядком проведення конкурсу на зайняття вакантних та тимчасово вільних посад державної служби категорій «Б» та «В» в Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах, складом комісії можна ознайомитись за посиланням:

http://sumyjust.gov.ua/poryadok-ta-umovi.html.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

 • копію паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
 • письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 • копії документів про освіту;
 • посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;
 • заповнену особову картку встановленого зразка;
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції).

 

Вільне володіння державною мовою підтверджується для осіб, які мають такі документи:

 • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;
 • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
 • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;
 • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

 

Посвідчення щодо вільного володіння державною мовою у Сумській області видаються в Сумському державному університеті, Сумському національному аграрному університеті та Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка, на офіційних веб-сайтах яких розміщена відповідна інформація.

3

За додатковою інформацією звертатися:

Україна, 40003, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28

Тел./факс (0542) 65-02-07 (відділ персоналу)
e-mail: yu.koreneva@sm.minjust.gov.ua