Навчально Науковий Інститут Права

ЗГОДА

Зразок згоди для заповнювання

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________ ,

(дата народження «___» __________ ____ року , паспорт серії ___ №_________ )  шляхом підписання цього тексту, надаю згоду Сумському державному університету на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою реалізації положення «Про асоціацію випускників юридичного факультету Сумського державного університету». Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в реалізації положення «Про асоціацію випускників юридичного факультету Сумського державного університету», а також в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

______________                                                         ____________

(дата)                                                                (підпис)

Особу та підпис __________________________________________ перевірено

Залишити коментар