Навчально Науковий Інститут Права

ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

SumIstJur

Сумський історико-архівний журнал

Архів номерів

 

 

Рік заснування: 2005
Проблематика: питання історії, культури, археографії, джерелознавства, архівної справи
Періодичність: 2-6 разів на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16686-5258 ПР від 05.05.2010
Мова видання: українська, російська, англійська, польська, чеська.
Співзасновники: Інститут української археографії та джерелознавство ім. Грушевського НАН України;
Сумський державний університет;
Державний архів Сумської області
Голова редколегії: Сохань Павло Степанович, д-р істор. наук, проф., чл.-кор. НАН України
Головний редактор: Дегтярьов Сергій Іванович, канд. істор. наук
Заступники головного редактора: Нестеренко Вадим Анатолійович, канд. істор. наук
Іванущенко Генадій Миколайович.
Члени редколегії: чл.-кор. НАН України Реєнт О.П.;
д-ри істор. наук: Боряк Г.В., Брехуненко В.А., Гуржій О.І., Ігнатуша О.М., Кураєв О.О., Матяш І.Б., Миронець Н.І., Папакін Г.В., Щербак М.Г., Федорук Я.О.;
д-р мед. наук Васильєв К.К.;
д-р філософії Зілинський Б. (Прага, Чехія);
канд-ти істор. наук: Власенко В.М., Гирич І.Б., Маслійчук В.Л.;
канд. філол. наук Звагельський В.Б.

Starovuna

Сумська старовина

Архів номерів

 

 

 

Рік заснування: 1995
Проблематика: питання археології, краєзнавства, історією України та всесвітньої історії.

Періодичність: 2 рази на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію: № 16009-4481 ПР від 22.10.2009
Мова видання: українська, російська, англійська та інші європейські мови.
Співзасновники: Сумський державний університет; Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка.
Голова редколегії: Дятлов Володимир Олександрович, д-р істор. наук, проф.

Головний редактор: Нестеренко Вадим Анатолійович, канд. істор. наук, доц.
Почесний головний редактор: Звагельський Віктор Борисович, канд. філол. наук, доц.

Члени редколегії: Бажан О.Г., Боровик А.М., Бойко М.К., Власенко В.М., Верменчич Я.В., Возний І.П., Гуржій О.І., Дегтярьов С.І., Ігнатуша О.М., Казаков А.Л., Коваленко О.Б., Котляр М.Ф., Моця О.П., Нікітін Ю.О., Пирожков Г.П., Ричка В.М., Ячменіхін К.М.

Залишити коментар