Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки

Спеціальність 032 “Історія та археологія” 

освітня програма “Історія” 

вибіркові дисципліни за спеціальністю 2 курс

 

Американістика

Історична урбаністика

Історія Слобідської України

Історія архітектури

Північне Причорномор’я в період Античності

 

Спеціальність 293 “Міжнародне право”

освітня програма “Міжнародне право”

вибіркові дисципліни за спеціальністю 2 курс

 

Земельне право

Правові засади врядування в зарубіжних країнах

Судові та  правоохоронні органи України

Римське приватне право

 

Спеціальність 081 “Право”

освітня програм “Право”

вибіркові дисципліни за спеціальністю 2 курс

 

Інформаційне право

Адміністративні правопорушення та відповідальність

Адміністративно-деліктне право

Військова юстиція

Військове право

Кримінальна юстиція

 

Спеціальність 081 “Право”

освітня програма “Право”

вибіркові дисципліни за освітньою програмою 3 курс

Сімейне право

Криміналістика

Кримінологія

Службове право України

Спеціальне адміністративне право України

Цінності Європейського Союзу

 

Магістр спеціальності 081 “Право”

Вибіркові дисципліни за освітньою програмою “Правознавство”

Адміністративні провадження та їх особливості

Господарський позов та доказування у господарському судочинстві

Захист прав сторін в адміністративному судочинстві

Право міжнародної та національної безпеки

Правове регулювання грошового обігу в України

 

Магістр спеціальності 081 “Право”

освітня програма “Медичне право”

Господарська діяльність e сфері охорони здоров’я

Організація діяльності та акредитація закладу охорони здоров’я. Ліцензування в сфері медичної діяльності

Права та обов’язки пацієнта

Юридична відповідальність у сфері медичної практики