Збори трудового колективу ННІ права СумДУ та звіт директора про результати роботи у 2019 році

СІЧ 15, 2020

Відповідно до вимог статті 39 Закону України «Про вищу освіту», від 09.08.2019 року на зборах трудового колективу навчально-наукового інституту права про результати роботи у 2019 році прозвітував директор інституту, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор А. М. Куліш. На звіті були присутні члени зборів трудового колективу інституту, представники органів студентського самоврядування, ректор СумДУ, Заслужений працівник освіти, професор А. В. Васильєв, а також – члени ректорату.

У своїй доповіді А. М. Куліш акцентував увагу на досягненнях інституту у 2019 році, зупинився на питаннях наукової, навчально-методичної, навчально-організаційної, профорієнтаційної, позанавчальної, міжнародної, інформаційної та госпрозрахункової діяльності.

Незважаючи на позитивну динаміку діяльності Інституту в цілому, у своєму виступі директор звернув увагу на такі напрямки роботи, в яких показники зменшилися або ж  немає позитивної динаміки в розвитку. Саме тому, основним завданням визначено проаналізувати причини таких випадків та підготувати заходи по їх усуненню. Також професор Куліш А.М. визначив основні напрямки діяльності інституту у 2020 році:

  • Пройти акредитаційну експертизу ОПП «Медичне право» ОС «магістр».
  • Подати заявки на участь у грантових програмах Еразмус+ (в тому числі  Жан Моне), USAID (гранти уряду США).
  • Збільшити кількість викладачів, які мають 5 і більше публікацій індексовані БД Scopus та Web of Science.
  • Забезпечити переведення журналу «Сумський історико-архівний журнал» до категорії «Б». Подати журнал «Правові горизонти» в БД WOS.
  • Провести роботу, підготувати пакет документів, для можливості відкриття спеціальності «Цивільний захист» ОП «Охорона праці» ОС «бакалавр».

З оцінкою результатів звіту директора виступив завідувач кафедри АГПФЕБ ННІ Права Гаруст Ю.В., який звернув увагу про обсяг виконаної роботи за 2019 рік, а саме: реалізація міжнародної програми академічної мобільності, успішні виступи студентів на наукових конференціях та інших студентських конкурсах; виступила студентський директор Харченко А.Л., подякувала за співдію під час розробки та подання проектів на конкурс студентських ініціатив, за комфортні умови навчання, інтерактивну дошку, що допомагає студентам краще засвоювати інформацію.

Також, з оцінкою результатів звіту директора виступив голова вченої ради інституту, професор В. В. Сухонос, який акцентував увагу на тому, що одним з головних досягнень ННІ права у 2019 році стало проходження акредитації спеціальності Право ОП «Інтелектуальна власність» ОС «магістр». В. В. Сухонос також зауважив на тому, що колектив ННІ права є дружнім, перспективним та успішним.

Із оцінкою результатів діяльності ННІ права виступив і ректор університету, Заслужений працівник освіти України, професор А. В. Васильєв.

Під час свого виступу ректор подякував за ту роль, яку інститут права відіграє в університеті, дав високу оцінку менеджерській функції, яку здійснює Куліш Анатолій Миколайович, побажав колективу не зупинятися на досягнутому та рухатись вперед. Також він звернув увагу на питання, роботу над якими необхідно покращити та висловив пропозиції щодо напрямків роботи у 2020 році. Зокрема, головними напрямами, на які слід звернути увагу є академічна мобільність викладачів, а також – методична робота.

У цілому, рішенням зборів трудового колективу навчально-наукового інституту права робота Анатолія Миколайовича Куліша як директора інституту у 2019 році була визнана «задовільною» та було затверджено звіт і основні напрямки діяльності у 2020 році.

 

Залишити коментар