Запрошуємо взяти участь у міжнародній науково-методичній конференції «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції»

Запрошуємо 29-30 травня 2020 року всіх зацікавлених осіб взяти участь у Міжнародній науково-методичній конференції «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції» («Value-based Approach in Education and Challenges of European Integration Process»)

Метою конференції є обговорення ціннісно-орієнтованих підходів в освіті у контексті євроінтеграційних процесів. Долучитися до конференції запрошуємо всіх, кого зацікавить проблематика освіти, євроінтеграції та сталого розвитку. Особливо вітається участь викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, вчителів шкіл, виконавців проєктів програми Erasmus+, а також здобувачів освіти, які бажають поділитися власними думками про освітній процес і шляхи його вдосконалення.

В рамках конференції планується проведення воркшопу «Інноваційні методики розвитку компетентностей та ціннісних орієнтацій здобувачів середньої і вищої освіти», а також робота таких панелей:

Панель 1. Аксіологічний вимір Європейського освітнього простору.

Панель 2. Роль освіти у формуванні ціннісних основ солідаризації розділених суспільств.

Панель 3. Цінності ЄС: історичний, правовий, політичний та педагогічний контексти.

Панель 4. Порядок денний сталого розвитку на період до 2030 року: впровадження цілей сталого розвитку в освітній процес в Україні та світі.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Форма проведення конференції: заочна, дистанційна (за допомогою засобів онлайн-зв’язку)

Участь у конференції безкоштовна. Покриття організаційних і публікаційних витрат здійснюється за рахунок коштів грантового проєкту «600115-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу», що співфінансується Виконавчим агентством ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури в рамках напряму Модуль Жана Моне програми Erasmus+.

 Докладна інформація в інформаційному листі (українською, англійською). 

Залишити коментар