ЗАХИЩЕНІ АСПІРАНТИ ТА ДОКТОРАНТИ

Захищені

докторські та кандидатські роботи аспірантів та здобувачів, які проходили підготовку в ННІ права під керівництвом наукових керівників

 

  1. Куліш Анатолій Миколайович, д.ю.н., професор, заслужений юрист України:

– Шапіро В.С. – кандидатська робота;

– Колеснікова М.В. – кандидатська робота;

– Чернадчук О.В. – кандидатська робота;

– Кавун С.М. – кандидатська робота;

– Батраченко О.В. – кандидатська робота;

– Думчиков М.О. – кандидатська робота;

– Уткіна М.С. – кандидатська робота;

– Гаруст Ю.В. – докторська робота;

– Пахомов В.В. – докторська робота;

– Золота Л.В. – кандидатська робота;

– Рєзнік О.М. – докторська робота.

 

  1. Бурбика Михайло Михайлович д.ю.н., професор:

 

– Висєканцев О.О. – кандидатська робота;

– Петренко І.В. – кандидатська робота;

– Сахно В.О. – кандидатська робота;

– Грек М.В. – кандидатська робота;

– Остапенко О.М. – кандидатська робота;

– Муравенко О.Ю. – кандидатська робота;

– Кулинич Л.С. – кандидатська робота;

– Кібець В.О. – кандидатська робота;

– Чернобай О.І. – кандидатська робота;

– Величко О.І. – кандидатська робота.

 

  1. Рєзнік Олег Миколайович, д.ю.н., доцент, заслужений юрист України:

 

– Іваненко Д.Д. – кандидатська робота;

– Янішевська К.Д. – кандидатська робота;

– Кубишкіна А.О. – кандидатська робота;

– Кібець Д.В. – кандидатська робота;

– Косиця О.О. – докторська робота;

– Моісєєв М.С. – кандидатська робота.

– Андрійченко Н.С. – доктор філософії зі спеціальності 081 Право

  1. Пахомов Володимир Васильович, д.ю.н., професор:

 

– Больбіт Ю.Л. – кандидатська робота;

– Рунова В.В. – кандидатська робота;

– Науменко М.С. – кандидатська робота.

– Гальонкін С.А. – кандидатська робота.
 
– Віннік С.О. – кандидатська робота.

 

  1. Кобзєва Тетяна Анатоліївна, д.ю.н., доцент:

 

– Литовченко О.В. – кандидатська робота;

– Шилов В.В. – кандидатська робота.

 

  1. Гаруст Юрій Віталійович, д.ю.н., доцент:

 

– Кобзєва Т.А. – докторська робота;

–  Миргород-Карпова В.О. – кандидатська робота.

 

  1. Логвиненко Микола Іванович, к.ю.н., доцент:

 

– Дворник С.І. – кандидатська робота;

– Міщенко Т.М. – кандидатська робота.

 

  1. Солонар Анастасія Вікторівна, к.ю.н., доцент:

 

– Бурбика В.О.кандидатська робота.