СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА

В ННІ права працює Спеціалізована вчена рада Д 55.051.07 з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата наук) за спеціальністю :

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Голова спецради – д.ю.н., професор, заслужений юрист України, директор Навчально-наукового інституту права

Куліш Анатолій Миколайович, спеціальність 12.00.07.

Вчений секретар – д.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Рєзнік Олег Миколайович, спеціальність 12.00.07.

Телефон (+38-0542) 66 51 127,  email:  k55.051.07@sumdu.edu.ua

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 55.051.07 – з 01.01.2019 р. до 31.12.2020 р.

Дивіться також:

Склад Спеціалізованої вченої ради

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Оголошення про захисти, тексти дисертацій, авторефератів та відгуків офіційних опонентів спецради К 55.051.07