Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

“STEAM-освіта”

STEAM (S – science, T – technology – Е-engineering, A – arts, М-mathematics)  – напрямок в освіті, який передбачає комплексне опанування знаннями і практичними навичками з природничих і технічних наук. На перший погляд, історія та юриспруденція мають дуже мало спільного зі STEAM, проте здобутки останніх стали надзвичайно помічними в правничих теорії та практиці.

S – science

Природничі науки є фундаментом для розвитку цікавої юридичної дисципліни – криміналістики. Саме завдяки розробкам біологів, фізиків і хіміків криміналісти можуть проводити аналіз ДНК, знімати відбитки, знаходити мікроскопічні сліди пороху чи наркотичних речовин. Трасологія (підрозділ криміналістики, який вивчає сліди) дає змогу зрозуміти з якими предметами стикалась певна поверхня, а балістика (підрозділ криміналістики, який вивчає вогнепальну зброю) – розрахувати траєкторію кулі та ідентифікувати зброю, з якої було зроблено постріл.

Здобутки природничих наук також широко використовуються і в археології. Зокрема, завдяки методу радіовуглецевого аналізу вдається відносно точно визначати вік певних предметів, знайдених під час розкопок.

T – technology & Е-engineering

Інформаційні технології кардинально змінили наше життя і не можуть не чинити значний вплив на юриспруденцію. Вже стали звичними електронні реєстри – наприклад, Єдиний державний реєстр судових рішень чи Держаний реєстр виборців. Вони покликані не тільки спрощувати пошук та впорядкування інформації, а і слугують елементами юридичних гарантій, наприклад, забезпечують гласність і прозорість судочинства та виборчого процесу.

Вже зараз розробляються технології на основі штучного інтелекту, які можуть частково замінити суддю – наприклад, зібрати для нього інформацію чи промоніторити судові рішення у подібних справах. Застосування таких розробок допомагає «розвантажити» правників щоб вони могли приймати більш виважені та об’єктивні рішення.

Пандемія ще більше пожвавила використання електронних технологій у праві – наприклад, в Україні широко починає впроваджуватись так званий «електронний суд», у багатьох країнах світу судові засідання проводяться за допомогою Zoom, а порушників карантинних правил виявляють за допомогою мобільних додатків.

A – arts

Незважаючи на те, що юриспруденцію називають найбільш точною з усіх неточних наук, у ній є багато місця для креативності та творчого пошуку. Розкриттю талантів юристів допомагають такі дисципліни як кримінологія (психологічно-юридична наука, яка дозволяє вивчати поведінку злочинів), ораторське мистецтво (дисципліна, яка вивчає основні прийоми та способи говорити красномовно та переконливо), юридична аргументація або логіка для юристів (дисципліни, які допомагають впорядкувати мисленнєві процеси, думати ясно і переконувати у правильності своєї позиції).

М-mathematics

Математичні методи також знаходять своє застосування у правничій сфері. Прикладом цього може слугувати правова статистика – дисципліна, завдяки якій можна визначити основні юридично значимі тенденції  – наприклад, зростання чи спад рівня злочинності, кількість осіб, які утримуються в місцях несвободи, відсоток справ, які було вирішено досудовим способом завдяки медіації тощо. Відстежування таких тенденцій важливе для ухвалення рішень у сфері державної політики, для законотворчості і правозастосовної діяльності.

Згадані науки юристи в ННІ права вивчають у ході професійної підготовки як обов’язкові дисципліни чи дисципліни за вибором. Тож, якщо ви цікавитесь технікою чи природничими науками, маєте гарні знання з математики – ваші таланти знайдуть своє застосування в юриспруденції!