Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛІН

Регламенти навчальних дисциплін розробляються відповідно до «Загальних вимог щодо укладання робочої програми з навчальної дисципліни». У розділ 2 якого визначено загальні вимоги щодо укладання регламенту модульно-рейтингової системи контролю і оцінювання з навчальної дисципліни.

Регламент доводиться до відома студентів на початку навчального семестру і протягом його не змінюється!

Регламенти зберігаються на кафедрах за якими закріплена та чи інша навчальна дисципліна.

Про затвердження загальних вимог щодо укладання робочих програм та регламентів модульно-рейтингового контролю з навчальних дисциплін Наказ ректора, №427-І від 21.07.08 р.
Про зміни до Загальних вимог Наказ ректора, №735-І від 23.09.13 р.
Зміни до Загальний вимог Наказ ректора, №971-І від 03.12.13 р.

Інформацію про знання та навички, які дають дисципліни можна знайти на кафедрах:

Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

Кафедра кримінально-правових дисциплін та судочинства

Кафедра конституційного права, теорії та історії держави і права

Кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін

Залишити коментар