Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

на 2022-2023 н.р.

 Керівник гуртка: Бондаренко О.С.

п/п

Термін
Порядок денний

Відповідальний

1

 

Вересень

2022 р.

1. Про затвердження плану роботи гуртка на 2022-2023 н.р.

Бондаренко О. С.

2. Аналіз основних теоретичних проблем кримінального закону.

Бондаренко О. С.

3. Аналіз основних практичних проблем кримінального закону.

Бондаренко О. С.

4. Виконання практичних завдань.

Бондаренко О. С.

2

Жовтень

2022 р.

1. Написання тез доповідей.

Бондаренко О. С.

2. Аналіз питань ЗНО 2021 р. з кримінального права.

Бондаренко О. С.

3

Листопад

2022 р.

1. Аналіз проблематики Злочинів проти основ національної безпеки.

Бондаренко О. С.

2. Аналіз проблематики Злочинів проти життя.

Бондаренко О. С.

3. Аналіз проблематики Злочинів проти здоров’я.

Бондаренко О. С.

4

Грудень

2022 р.

1.Актуальні проблеми множинності злочинів.

Бондаренко О. С.

2. Актуальні проблеми обставин, що виключають злочинність діяння.

Бондаренко О. С.

3. Актуальні проблеми інших заходів кримінально-правового характеру.

Бондаренко О. С.

5

Січень

2023 р.

1. Підготовка наукових статей до друку.

Бондаренко О. С.

2. Аналіз НДР, поданих на конкурс за спеціаліністю.

Бондаренко О. С.

6

Лютий

2023 р.

1. Аналіз питань ЗНО 2020 р. з кримінального права.

Бондаренко О. С.

2. Актуальні проблеми кваліфікації злочинів.

Бондаренко О. С.

3. Виконання практичних завдань.

Бондаренко О. С.

7

Березень

2023 р.

1.    1.Актуальні проблеми злочинів проти основ національної безпеки.

Бондаренко О. С.

2. Актуальні проблеми злочинів проти життя та здоров’я особи.

Бондаренко О. С.

3.              Актуальні проблеми злочинів проти волі, честі та гідності особи.

Бондаренко О. С.

8

Квітень

2023 р.

1. Актуальні проблеми злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Бондаренко О. С.

2. Актуальні проблеми злочинів протии виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

Бондаренко О. С.

9

Травень

2023 р.

1. Аналіз новел ККУ та їх практичної реалізації.

Бондаренко О. С.

2. Аналіз питань ЗНО 2020 р. з кримінального права.

Бондаренко О. С.

10

Червень

2023 р.

1. Актуальні проблемизлочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

Бондаренко О. С.

2. Актуальні проблемизлочинів проти громадського порядку та моральності.

Бондаренко О. С.

3. Складання звіту за пісумками роботи наукового гртка.

Бондаренко О. С.

 

 

 

Завідувач кафедри

КПДС                                                                                               Бондаренко О.С.