Навчально Науковий Інститут Права

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

6346_620

Наукова діяльність студентів

Наукова робота – вищий рівень мислення людини. Це діяльність, пов’язана з пошуком відповіді на творчу, дослідницьку задачу із заздалегідь невідомим рішенням.

СумДУ – університет дослідницького типу, місце проведення активних наукових досліджень, тому наукова діяльність студентів – значуща складова становлення майбутнього фахівця.

Наукова діяльність сприяє:

– розвитку інтелектуальних здібностей студентів;

– активізації емоційної сфери майбутніх юристів;

– самостійному вирішенню наукових задач;

– інноваційному розв’язанню неординарних наукових завдань.

НАУКОВО-ПОШУКОВІ ГРУПИ

Залишити коментар