Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Аспірантура та докторантура ННІ права

Підготовка в аспірантурі/докторантурі відбувається у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. №261, “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)” та наказу МОН України № 655 від 10.06.2016 р. «Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол № 8/2 від 08 червня 2016 року)».