Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАКЕТ ECTS

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО МАЄ ВХОДИТИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПАКЕТУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ

 

У разі необхідності студенти мають можливість отримати консультаційні послуги та допомогу від викладачів згідно графіку консультацій на кафедрах.

Всі студенти, що приїхали на навчання з інших міст гарантовано забезпечуються місцем в комфортабельних гуртожитках.

Інформація про вартість проживання в гуртожитках, харчування студентів, медичне забезпечення,, можливості студентів з особливими потребами розміщується у розділі «Соціальні питання» на головній сторінці сайту СумДУ (http://sumdu.edu.ua/ukr/social.html).

Питання фінансового (стипендіального) забезпечення студентів регулюються Положенням про стипендіальне забезпечення студентів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів Сумського державного університету (введено в дію наказом ректора №0137-І від 10.02.2017 р.) http://sumdu.edu.ua/ukr/general/normative-base.html?task=getfile&tmpl=component&id=4a7fcb64-52b8-e011-9adc-001a4be6d04a&kind=1