Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

Студентські НДР 2021 – 2022 року

Студентські НДР, що здобули перемогу за напрямками, представленими ННІ права

Галузь знань і спеціальність ПІП наукового керівника ПІП студента
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Куліш А.М. Ільченко Б. Ю-01
Актуальні проблеми інклюзивної освіти Шлапко Т.В. Ковалевський М Юпн-81-9

Гриб А. Ю-81

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право Завгородня В.М. Баранюк Т. П-01
Інтелектуальна власність Логвиненко М.І. Кордунян І. Юм-11
Історія Власенко В.М. Курінной О. ІС-01
Історія української культури Лобко Н.В. Картава К. ІС-01
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право Янішевська К.Д. Савицька І. ВЛм-11
Митне право Денисенко С.І. Пшеничникова К. Ю-81
Міжнародне право Швагер О.А. Твердохліб Я. П-91
Завгородня В.М. Касьян А. П-11

Негрій Ю. П-01

Денисенко С.І. Усенко Я. Ю-83

Корощенко К. Ю-81

Славко А.С. Голоха А. П-11

Бондхас Д. П-01

Нагорна А. П-91

В’юник В. П-01

Плотінкова М.В. Кубах І. П-01
Право Ільченко О.В. Зінченко Г. Ю-92
Старинський М.В. Корощенко К. Ю-81
Кисельова О.І. Малєєв М. Ю-02
Шлапко Т.В. Висоцький А. Юм-11
Службове право Миргород-Карпова В.В. Шеін Д. Ю-01
Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; філософія права Теліженко Л.В. Мурач Д. Ю-92
Транспортні технології Руденко Л.Д. Андрієнко Р. Ю-81
Фінансові розслідування Рєзнік О.М. Мотузна А. ВЛм-11
Цивільне та сімейне право Гончарова А.В. Мурач Д. Ю-92

 

В ННІ права приділяється особлива увагу розвитку наукового потенціалу студентів. Для формування загальних навичок та формування наукового сприйняття в ННІ права функціонує 10 наукових гуртків для студентів. Зокрема, ці гуртки і стали осередком підготовки студентів до конкурсів студентських наукових робіт, інформація наведена в Таблиці.