Навчально Науковий Інститут Права

Склад стипендіальної комісії:

Куліш А.М. – директор ННІП – голова стипендіальної комісії;

Члени комісії:

  1. Янішевська К.Д. – заступник директора з виховної роботи та по роботі в гуртожитках;
  2. Стогова О.В. – заступник директора з методичної роботи;
  3. Гром С.А. –  провідний фахівець навчальної частини;
  4. Тверезовська І.С. – студентський директор;
  5. Сіра М.А. – в.о. голови студентського профбюро;
  6. Хлус М.Г. – заступник студентського директора з наукової роботи;
  7. Самілик М.Р. – заступник студентського директора з профорієнтаційної та адаптаційної роботи.