Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ПРО ІНСТИТУТ

Про інститут

Чому студенти обирають саме нас

1. Затребуваність професії

2. Висока кваліфікація професорсько-викладацького складу

3. Практикоорієнтоване навчання

4. Можливість навчання за дистанційними програмами

5. Контактування з майбутніми роботодавцями

6.Міжнародні грантові програми

Навчання в інституті здійснюється за освітніми рівнями:

Бакалавр

Магістр

В інституті функціонують 5 кафедр

Кафедра АГПФЕБ

Кафедра адміністративного - господарського права та фінансово економічної безпеки

Кафедра МЄППП

Кафедра міжнародного європейського права та порівняльного правознавства

Кафедра КПДС

Кафедра кримінально - правових дисциплін та судочинства

Кафедра ФЮКП

Кафедра фундаментальної юриспруденції та конституційного прва

icons8-археология-50.png

Кафедра історії

Кафедра історії СумДУ запрошує на навчання за спеціальністю “Історія та археологія”

Історія становлення навчально-наукового інституту права

1997 рік

 • створена секція «Правознавства» у складі кафедри політології, соціології та права;
 • проведено перший набір студентів зі спеціальності «Правознавство» за ОКР «молодший спеціаліст»;
 • секцію очолив В. М. Тертишник.

2000 рік

 • секцію «Правознавства» очолив Ю. П. Сінченко;
 • перший випуск фахівців-юристів ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності «Правознавство».

2005 рік

 • створена кафедра права, яку очолив кандидат юридичних наук А. М. Куліш. На той момент лише він мав науковий ступінь.

2006 рік

 • отримана ліцензія на підготовку фахівців спеціальності «Правознавство» за ОКР «бакалавр».

2009 рік

 • завідувач кафедри права А. М. Куліш успішно захистив дисертацію доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

2010 рік

 • кафедра права перейменована у кафедру адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки;
 • проведено перший випуск фахівців-юристів за спеціальністю «Правознавство» ОКР «бакалавр»;
 • отримана ліцензія на підготовку студентів зі спеціальності «Правознавство» за ОКР «спеціаліст»;
 • отримана ліцензія на підготовку студентів зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» за ОКР «магістр»;
 • рішенням Вченої ради Сумського державного університету створено юридичний факультет у складі кафедр: адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки (випускова), права, історії та фізичного виховання;

2011 рік

 • студентка факультету Катерина Тищенко здобула першу перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-дослідних робіт за напрямком «Юридичні науки»;
 • проведено перший набір студентів за спеціальностями «Правознавство» ОКР «спеціаліст» та «Управління фінансово-економічною безпекою» ОКР «магістр»;
 • ліцензований обсяг спеціальності «Правознавство» ОКР «бакалавр» збільшено з 50 до 95 осіб;
 • отримана ліцензія на підготовку студентів зі спеціальності «Правознавство» за ОКР «спеціаліст»;
 • отримана ліцензія на підготовку студентів зі спеціальності «Управління фінансово-економічною безпекою» за ОКР «магістр»;
 • відкрита аспірантура зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;

2012 рік

 • перший випуск фахівців-юристів зі спеціальності «Правознавство» ОКР «спеціаліст»;
 • отримана ліцензія і проведено перший набір студентів спеціальності «Правознавство» ОКР «магістр»;
 • ліцензований обсяг спеціальності «Правознавство» ОКР «бакалавр» збільшено з 95 до 120 осіб;
 • декан факультету А. М. Куліш отримав вчене звання професор;
 • факультет «переїхав» у щойно відкритий новий навчальний корпус. Основні аудиторні та службові приміщення розміщені на третьому поверсі (кабінети декана, заступників декана, завідувачів кафедр, викладацькі, деканат, лаборантські, зал засідань, студентський деканат, комп’ютерні класи та навчальні аудиторії). На другому поверсі розміщена кафедра теорії та історії держави і права, навчальні аудиторі та читальна зала. На першому поверсі знаходиться лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням.

2013 рік

 • проведено перший випуск фахівців-юристів зі спеціальності «Правознавство» ОКР «магістр»;
 • отримана ліцензія і проведено перший набір студентів спеціальності «Інтелектуальна власність» ОКР «магістр».

2014 рік

 • Вченою радою університету була затверджена нова структура юридичного факультету у складі кафедр: адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки – випускова (завідувач кафедри – доктор юридичних наук, доцент Михайло Михайлович Бурбика), судочинства та міжнародного права (завідувач кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Володимир Васильович Пахомов), теорії та історії держави і права (завідувач кафедри – кандидат історичних наук, доцент Валерій Миколайович Власенко);
 • проведено перший випуск фахівців-юристів зі спеціальності «Інтелектуальна власність» ОКР «магістр»;
 • відкрита докторантура зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

2015 рік

 • Указом Президента України декану факультету, доктору юридичних наук, професору А. М. Кулішу було присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України»;
 • уперше на базі Сумського державного університету спільно з факультетом економіки та менеджменту було проведено фінальну частину Всеукраїнського конкурсу студентських науково-дослідних робіт за напрямком «Державно служба»;
 • студенти факультету вибороли 14 призових місць у Всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт за п’ятьма напрямками;
 • збільшено ліцензований обсяг спеціальності «Правознавство» ОКР «магістр» з 20 до 50 осіб;
 • на базі факультету відкрито «Науково-консультаційний центр правових досліджень»;
 • на початок 2015-2016 навчального року відсоток наукових та науково-педагогічних працівників, що мають наукові ступені та вчені звання становить 86%. На факультеті працює 5 докторів наук та 20 кандидатів наук. Загальна кількість науково-педагогічних працівників 29 чоловік.
 • започатковано підготовку магістрів зі спеціальностей «Правознавство» (ліцензований обсяг 50 осіб) та «УФЕБ» (ліцензований обсяг 25 осіб) за заочною формою та проведений перший набір студентів.

2016 рік

 • на базі юридичних факультетів Сумського державного університету та Української академії банківської справи створено Навчально-науковий інститут права Сумського державного університету шляхом об’єднання двох потужних факультетів.

2018 рік

 • ОП Інтелектуальна власність було перезакріплено за Кафедрою кримінально-правових дисциплін та судочинства.

2019 рік

Відкрито дві спеціальності за ОС “Бакалавр”:

 • 293 «Міжнародне право»;
 • 032 «Історія та археологія».
 • Відкрито нову ОП “Медичне право” за ОС “Магістр”.
2020 рік
Шляхом розєднання кафедри Історії та конституційного права створено дві нові кафедри, зокрема:
 • кафедру фундаментальної юриспруденції та конституційного права
 • кафедру історії

2022 рік

 • Відкрито стеціальність за ОС “Бакалавр” 014 «Середня освіта. Історія»
 • Заключено договір про відкриття філії з Сумським науково – дослідним експертно – криміналістичним центром НДЕКЦ
 • на базі кафедри кримінально – правових дисциплін та судочинства Навчально – наукового інституту права Сумського державного Університету