Юридичний Навчально Науковий Інститут Права Сумський Державний Університет

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА «КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ»

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА «КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ»

на 2022-2023 н.р.

 

п/п

Термін
Порядок денний

Відповідальний

1

 

Вересень

2022 р.

1. Про затвердження плану роботи гуртка на 2022-2023 н.р.

Думчиков М.О.

2. Аналіз основних теоретичних проблем в сфері забезпечення кібербезпеки.

Думчиков М.О.

3. Аналіз основних практичних проблем в сфері забезпечення кібербезпеки.

Думчиков М.О.

4. Виконання практичних завдань.

Думчиков М.О.

2

Жовтень

2022 р.

1. Написання тез доповідей.

Думчиков М.О.

2. Аналіз організаційних та правових основ діяльності осіб у мережі Інтернет в Україні та за її межами

Думчиков М.О.

3

Листопад

2022 р.

1. Аналіз засад виявлення та початку кримінального провадження щодо кіберзлочинів

Думчиков М.О.

2. Особливості перевірки інформації про кіберзлочини, що вчинені або готуються.

Думчиков М.О.

3. Організаційні заходи слідчого для перевірки отриманої первинної інформації.

Думчиков М.О.

4

Грудень

2022 р..

1.Актуальні проблеми використання спеціальних знань під час розслідування Кіберзлочинів

Думчиков М.О.

2. Залучення експерта для проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи під час розслідування кіберзлочинів.

Думчиков М.О.

5

Січень

2023 р.

1. Підготовка наукових статей до друку.

Думчиков М.О.

2. Аналіз НДР, поданих на конкурс за спеціальністю кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Думчиков М.О.

6

Лютий

2023р.

1. Розслідування кіберзлочинів, вчинених з корисливих мотивів, що пов’язані з фінансово-економічною сферою відносин у кіберпросторі

Думчиков М.О.

2. Особливості розслідування кіберзлочинів, що порушують встановлений порядок обігу певних речей: криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації початкового етапу і програми (алгоритми) розслідування;особливості тактики окремих слідчих дій.

Думчиков М.О.

3. Виконання практичних завдань.

Думчиков М.О.

7

Березень

2023р.

1. Сутність та криміналістична класифікація кіберзлочинів, вчинених з антидержавно-політичних мотивів.

Думчиков М.О.

2. Особливості розслідування кібертероризму: криміналістична характеристика, характеристика початкового етапу розслідування та програми (алгоритму) дій слідчого.

Думчиков М.О.

8

Квітень

2023 р.

1. Розслідування злочинів, вчинених з соціальноекономічних мотивів, що пов’язані з соціальною сферою відносин суб’єктів у кіберпросторі.

Думчиков М.О.

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу і програми (алгоритми) розслідування інтелектуального піратства; особливості тактики окремих слідчих дій.

Думчиков М.О.

9

Травень

2023 р.

1. Аналіз новел ККУ та їх практичної реалізації.

 

Думчиков М.О.

10

Червень

2023 р.

1. Кримінологічна характеристика кіберзлочинності.

Думчиков М.О.

2. Характеристика злочинців, які скоюють кіберзлочини.

Думчиков М.О.

3. Способи запобігання кіберзлочинності в Україні й світі.

Думчиков М.О.

 

 

 

В.о. завідувача кафедри

КПДС                                                                                               О. С. Бондаренко