Навчально Науковий Інститут Права

Academic and Reasearch 
Institute of Law

Науково дослідні роботи студентів 2021

Назва конкурсу

ПІП викладача та кафедра

Студент, тема роботи

Результат

1

«Інклюзивна

освіта»

доцент кафедри АГПФЕБ Шлапко Тетяна

Вікторівна

Соколенко Олексій

Петрович

«Юридичний механізм

забезпечення права на інклюзивну

освіту в умовах пандемії COVID-

2019 в Україні та США»

диплом ІІІ ступеня

2

«Історія і

археологія»

доцент кафедри історії

Власенко Валерій

Миколайович

Курінной Олександр

Станіславович

Журнал «Вісти СУПЕ» як джерело

з історії українського «Пласту»

диплом ІІ ступеня

 

зав. кафедри історії Дегтярьов Сергій Іванович

Мельник Михайло

Володимирович

Маловідомі сторінки історії

Молченського Софроніївського

монастиря (за матеріалами

Державного архіву Сумської

області)

 

 

асистент кафедри історії Король Віталій

Миколайович

Слюсарева Євгенія

Олексіївна

Залізничні училища державних

трудових резервів у період

відбудови економіки 1943–1950 рр.

(за матеріалами Сумської та

Харківської областей)

 

3

«Земельне право;

аграрне право;

екологічне право;

природо ресурсне

право»

завідувачка кафедри МЄПЦПД Завгородня Владислава Миколаївна

Наумов Артем Сергійович

«Еколологічні права представників сільських громад та корінних народів: міжнародний, національний та порівняльний виміри»

 

 

асистентка кафедри МЄПЦПД Швагер Ольга Андріївна

Крючкова Анастасія Василівна «Організаційно-правові засади відносин між Україною та Європейським Союзом щодо експорту молока та молочної продукції

 

4

«Транспортні

технології»

доцент кафедри

МЄПЦПД Завгородня

Владислава Миколаївна

Бойко Вікторія

Сергіївна «Правове регулювання використання автономних транспортних засобів: національний та міжнародний аспект»

диплом І ступеня

 

доцент кафедри АГПФЕБ

Руденко Людмила

Дмитрівна

Прядко Ганна

Сергіївна

«Правовий статус ПАТ «Магістральні газопроводи України»

диплом ІІІ ступеня

5

«Інтелектуальна

власність»

доцент кафедри АГПФЕБ

Логвиненко Микола

Іванович

Кордунян Ірина

Віталіївна «Особливості організації та

проведення медіації у спорах

щодо захисту прав

інтелектуальної власності»

диплом І ступеня

 

викладач кафедри КПДС

Уткіна Марина Сергіївна

Коваленко Дар’я

Олександрівна

«Право інтелектуальної власності в

рекламній індустрії»

диплом ІІІ ступеня

 

асистент кафедри КПДС

Золота Леся

Володимирівна

Сич Каріна Ігорівна

«Правова охорона географічних

Зазначень»

диплом ІІІ ступеня

6

«Міжнародне

право»

асистент кафедри

МЄПЦПД Славко Анна

Сергіївна

Степка Мілана

Богданівна

«Виклики пандемії: онлайн- додатки та право на

приватність»

диплом ІІ ступеня

 

старший викладач

кафедри МЄПЦПД

Самойленко Євген

Олександрович

Бондаренко Максим

Олександрович

«Міжнародно-правові аспекти колонізації планети марс»

диплом ІІ ступеня

 

доцент кафедри

МЄПЦПД Завгородня

Владислава Миколаївна

Негрій Юлія

Миколаївна

«Правові аспекти відносин України і Ватикану: історія,

сучасність та перспективи»

диплом ІІІ ступеня

 

асистент кафедри

МЄПЦПД Славко Анна

Сергіївна

Бордун Ірина

Вікторівна

«Штучний інтелект у судочинстві»

диплом ІІІ ступеня

 

доцент кафедри

МЄПЦПД Завгородня

Владислава Миколаївна

Наумов Артем

Сергійович

«Дейтонська угода: досвід

міжнародно-правового

врегулювання конфлікту в

Боснії і Герцеговині»

 

 

старший викладач кафедри МЄЦП Самойленко Євген

Анатолійович

Баранюк Тамара

Миколаївна

«Порівняльна

характеристика правового

статусу спецслужб безпеки

України, Туреччини,

Великобританії та США»

 

 

доцент кафедри

МЄПЦПД Завгородня

Владислава Миколаївна

Бойко Вікторія

Сергіївна

«Правове регулювання

використання автономних

транспортних засобів:

національний та

міжнародний аспекти»

 

 

асистент кафедри

МЄПЦПД Славко Анна

Сергіївна

Бондхас Даліла

Александра

«Історія розвитку

репродуктивних прав жінок»

 

 

асистент кафедри

МЄПЦПД Славко Анна

Сергіївна

Нагорна Анна

Олегівна

«Виклики для свободи

пересування в умовах

пандемії»

 

 

Асистентка кафедри МЄПЦПД Швагер Ольга Андріївна

Крючкова

Анастасія

Віталіївна

«Правове регулювання

експортно-імпортних

відносин у сфері торгівлі

молоком та молочною

продукцією між Україною

та Європейським Союзом»

 

 

асистент кафедри

МЄПЦПД Славко Анна

Сергіївна

В’юник Вікторія

Віталіївна

«Протидія домашньому

насильству в праві Ради

Європи»

 

 

старший викладач кафедри МЄПЦПД Денисенко Сергій

Іванович

Павлун Тетяна

Андріївна

«Кібервійна та питання

застосування до неї норм

міжнародного

гуманітарного права»

 

 

старший викладач кафедри МЄПЦПД Денисенко Сергій

Іванович

Веллер Валерія

Сергіївна

«Міжнародно-правові

стандарти у сфері захисту

дітей в період збройних

конфліктів»

 

 

доцент кафедри

МЄПЦПД Завгородня

Владислава Миколаївна

Наумов Артем

Сергійович

«Екологічні права селян і

корінних народів:

міжнародний та

порівняльний аспекти»

 

 

старший викладач кафедри МЄПЦПД Денисенко Сергій

Іванович

Усенко Яна

Василівна

«Глобальна зміна клімату:

міжнародно-правові

аспекти»

 

 

старший викладач кафедри МЄПЦПД Денисенко Сергій

Іванович

Соколенко

Олексій Петрович

«Міжнародно-правове

регулювання електронної

торгівлі: проблеми та

перспективи»

 

7

«Адміністративне право і процес;

фінансове право;

інформаційне

право»

викладач кафедри АГПФЕБ Миргород-

Карпова Валерія

Валеріївна

Мурач Дмитро Васильович «Адміністративно-правові основи

економічної безпеки України»

(диплом ІІ ступеня)

 

професор кафедри АГПФЕБ Старинський

Микола Володимирович

Білик Ганна

Володимирівна,

Хуторянець Жанна

В’ячеславівна

«Проблемні питання правового

регулювання обігу електронних

грошей та ідентифікації його

суб’єктів в Україні»

 

 

викладач кафедри АГПФЕБ Горобець Надія

Сергіївна

Красилюк Максим

Олександрович,

Рєпін Даніїл

Андрійович

«Криптовалюта як об’єкт

оподаткування в Україні»

 

8

«Службове

право»

викладач кафедри

АГПФЕБ Миргород-

Карпова Валерія

Валеріївна

Безвін Олексій

Сергійович «Контроль за відповідністю витрат

доходам державного службовця як

ефективний механізм подолання

корупції в державній службі»

диплом ІІ ступеня

9

«Цивільне та

сімейне право»

доцент кафедри КПДС

Гончарова Аліна

Вячеславівна

Мурач Дмитро

Васильович

«Правовий статус електронної

особи: питання ідентифікації та

наукової редукції»

диплом ІІІ ступеня

 

доцент кафедри КПДС

Гончарова Аліна

Вячеславівна

Кисельов Даніїл

Олександрович

«Деякі аспекти процесуального

порядку оформлення прав на

спадщину»

 

10

«Фінансові

розслідування»

доцент кафедри АГПФЕБ

Рєзнік Олег Миколайович

Полянська Єлизавета

Андріївна,

Гончаренко Ярослава

Юріївна

«Адміністративно-правові засади

протидії митній злочинності»

диплом ІІ ступеня

11

«Теорія та історія

держави і права;

історія

політичних і

правових учень;

філософія права»

доцент кафедри

МЄПЦПД Завгородня

Владислава Миколаївна

Наумов Артем

Сергійович

«Дейтонські угоди:

феномен

інтернаціоналізації

конституційного

врядування та приклад

вирішення міжнародного

конфлікту»

диплом ІІ ступеня

 

професор кафедри ФЮКП Сухонос

 

Володимир Вікторович

Бондаренко

Максим

Олександрович

«Теоретико-правові аспекти

колонізації Марсу»

 

 

старший викладач кафедри ФЮКП

Панкратова Вікторія Олегівна

Шеін Дмитрій

Сергійович

«Права людини в епоху

інформаційних

технологій:

загальнотеоретичне

дослідження»

 

12

«Кримінальне право та

кримінологія;

кримінально-

виконавче право»

старший викладач кафедри КПДС

Бондаренко Ольга Сергіївна

Кучмістенко Ольга

Володимирівна

«Організаційно-правові

засади протидії корупції в

Україні»

 

 

старший викладач кафедри КПДС к.ю.н.,

Янішевська Катерина Дмитрівна

Мурач Дмитро

Васильович

«Cимбіотивна теорія

злочинності»

диплом ІІ ступеня

 

 

 

 

 

завідувач кафедри КПДС Пахомов Володимир Васильович

Зінченко Ганна

Сергіївна

«Кримінально-правова та

кримінологічна

характеристика

контрабанди»

диплом ІІІ ступеня

13

«Право»

доцент кафедри КПДС Грибачова Ірина Петрівна

Зінченко Ганна Сергіївна

«Правові проблеми розірвання шлюбу з іноземним елементом»

диплом ІІІ ступеня

 

доцент кафедри КПДС Грибачова Ірина Петрівна

Ястрєбова Діана Сергіївна

«Проблемні питання усиновлення в Україні»

 

 

викладач кафедри АГПФЕБ Горобець Надія Сергіївна

Пилипенко Єгор Сергійович

«Проблеми правового регулювання надання медичних послуг в Україні»

диплом ІІІ ступеня

 

асистент кафедри МЄПЦПД

Славко Анна Сергіївна

Бондхас Даліла Александра

«Генеза репродуктивних прав жінок»

диплом ІІІ ступеня

 

доцент кафедри МЄПЦПД Чурилова Тетяна Миколаївна

Даниленко Іванна Іванівна

«Правові та організаційні аспекти очищення міських стічних вод в Україні»

 

 

доцент кафедри МЄПЦПД Завгородня Владислава Миколаївна

        Наумов Артем Сергійович

«Екологічні права сільських громад і корінних народів»

 

 

викладач кафедри АГПФЕБ Миргород-Карпова Валерія Валеріївна

Смаль Вікторія Василівна

«Проблеми правового регулювання надання медичних послуг в Україні»

диплом ІІІ ступеня

 

директор ННІ права Куліш Анатолій Миколайович

Мурач Дмитро Васильович

«Ефективність функціонування Вищого антикорупційного суду як інструмент зниження рівня корупції в Україні»

 

 

доцент кафедри АГПФЕБ Кобзєва Тетяна Анатоліївна

Куліш Іван Олександрович

«Запровадження медіаційної процедури до видів адвокатської діяльності»

диплом ІІІ ступеня

 

асистент кафедри КПДС Думчиков Михайло Олександрович

Рєпін Даніїл Андрійович

«Розслідування інтернет-шахрайства як одного з найпопулярніших видів кіберзлочинів: кримінальна характеристика»

 

 

доцент кафедри КПДС Ільченко Олександр Васильович

Буряк Аліна Володимирівна

«Впровадження міжнародного досвіду у діяльності Державного бюро розслідувань»

диплом ІІІ ступеня

 

доцент кафедри КПДС Ільченко Олександр Васильович

Таранченко Анастасія Олександрівна

«Прокурорський нагляд за дотримання законності під час розслідування військових злочинів»

 

 

             асистент кафедри МЄПЦПД Славко Анна Сергіївна

В’юник Вікторія Віталіївна

«Протидія домашньому насильству в праві Ради Європи»

 

 

асистент кафедри МЄПЦПД Славко Анна Сергіївна

Бордун Ірина Вікторівна

«Використання штучного інтелекту в судочинстві: закордонний досвід та перспективи для України»

 

 

доцент кафедри АГПФЕБ Кисельова Олена Іванівна

Шевцов Ярослав Андрійович

«Зловживання правом у трудових відносинах»

 

 

доцент кафедри АНПФЕБ Кисельова Олена Іванівна

Кордунян Ірина Віталіївна

« Cистема захисту трудових прав на сучасному етапі»

 

 

викладач кафедри АГПФЕБ Миргород-Карпова Валерія Валеріївна

Корощенко Катерина Романівна

« Повернення втрачених культурних таісторичних цінностей: модернізація державного управління даної сфери в Україні»

 

 

доцент кафедри АГПФЕБ Руденко Людмила Дмитрівна

Орлов Олександр Леонідович

« Проблема фактичного заміщення права приватної власності правами користування в Україні: стан та перспективи»

 

 

старший викладач кафедри КПДС Уткіна Марина Сергіївна

Щербак Надія Миколаївна

« Об’єкти створені штучним інтелектом: право інтелектуальної власності»

 

 

доцент кафедри АГПФЕБ Колеснікова Марія Вікторівна

Солдатенко Марія Дмитрівна

«Адміністративно-правові аспекти участі громадян в охороні громадського порядку»

 

 

доцент кафедри АГПФЕБ Колеснікова Марія Вікторівна

Кириченко Вікторія Сергіївна

«Теоретико-правові основи поняття підсудності адміністративних справ»

 

 

старщий викладач кафедри ФЮКП Рябченко Тетяна Олександрівна

Костюк Ярослав Володимирович

«Прогалини в конституційному праві»